CCT Intermodal  -  framtida affärsområde -  Automatisk  Containerhantering

Stolpar hjälper till i hanteringen av enhetslaster, blir fungerande mellan stationer

Stolparna utgör en viktig komponent  i trafiken med lösa lastbärare. De fungerar som tillfälligt mellanlager för lastenheterna och de kan snabbt placeras var som helst och fullfölja sin viktiga länk. Det finns även stolpar utvecklade för att föra ned lastenheterna till markplanet, så att en containers lätt kan lastas ur eller lastas i. Sedan lyfts container till lastläge igen och kan hämtas av en distributionsbil. Höjdjusteringen sker med inbyggd hydrauliska lyftanordning i pelarna. 

Distributionsbilen kommer med en lastad container. Backar in mellan de stolpar som 
finns hos kunden eller avlastningsplatsen.

Distributionsbilen har backat in i läge och höjt lastbilen så att det passar in med stolparnas tappar. Tapparna förs in i containerhörnlådorna och sedan kan lastbilen sänkas ned. Containern hänger kvar i stolparna och lastbilen frigörs och kan sedan köra därifrån.

Lastbilen har nu kört fram och där hänger containern i tapparna. Det är nu fritt att lasta ur och last i containern och lastbilen behöver inte vänta på den processen utan kan åka vidare till nästa operation.  

Containern har flyttas ned på marken och
Lastbilen har kört iväg​!

Containern har lämnats av fordonen i containertapparna. Containern har sedan sänks ned med hjälp av hydrauliska stolpar som har den möjligheten. Nu kan man lasta ur containern i markplanet. Det går också att köra in med en mindre truck. Det betyder att urlastning kan ske nära stridsplatserna. Underlättar försörjningsgraden för de stridande förbanden. 

Samma sak gäller för de större containrarna. Lastbilen kommer med containern och som förankras i stolparna. Containern kan sedan tas ned till marknivå för att lastas ur. 

Omfattande prover har genomförts med de större containrarna och fordonet har gått i reguljär trafik i Göteborgsområdet i 4 månader. Här terminalbilden från en av lastplatserna.

Chauffören sköter hela processen själv och det var inga svårigheter att hitta rätt även med det större fordonet