CCT Intermodal  -  framtida affärsområde -  Automatisk  Containerhantering

Vi var i England för att hjälpa dom skapa en engelsk version

Vi hjälpte till att ta fram en engelsk version av CCT, fick beteckningen Maxi-link, och den fick bli lite kortare och vände sig till deras stora volym av enhetslaster som är 30 foot. Vi tog tillsammans fram en självförsörjande trailer för tester och utvärdering.

Marget Thatchers privatisering av järnvägen stoppade allt. Vi arbetade tillsamman med BR (Bristich Rail) stora forskningsstation i Derby med över 2000 anställda. På måndag morgon var alla arbetslösa och stora kaoset uppstod och allt var stoppat.

CCT Engelsk trailer för 30 foots enheter 

Den trailer som byggdes upp med de riktlinjer som man pekade ut skulle gälla för transportr och hantering i England. Trailern skulle vara självförsörjande på elkraft och hdraulik som behövdes för att reglera trailern. 

Sedan var det viktigt att vilken dragbil som helst skulle kunna användas på olika terminalerna. Vi hann plocka fram trailern och även testköra den innan det blev plötsligt stopp på allting.

BR hade stora planer för att satsa brett på containers

Här finns de armar som går över till lastbilen och sedan till den fingerade myran. Vi ser hörnet på en 10 foots container som också testades att föra över till och från Myran. 

En uppbyggnad hade gjorts för att alla skulle få en bättre överblick vad som sker under rörelserna. I förgrunden ses den dator utrustning som svarade för testerna. På utrusningen fanns en hel del trådtöjningsgivare som mätte rörelserna i materialet. 

Vi utförde många tester för att se att allt fungerade

Kunde chaufförerna köra upp jämsides med jvg vagnen för att kunna utföra överföringen. Vi tog 30 slumpmässigt utvalda chaufförer och placerade dom i dragbilen och bad dom positionera fordonet. 28 av dom lyckades på första försöket. Vi tyckte att resltatet var övertygande.

Nu fanns det hjälpmedel i fordonet för positioneringen men allt var nytt för chaufförerna. Ett bra resultat!

Den svenska CCT lastbilen togs över, till England. 

Den enda svenska CCT bil som fanns togs över till England och målades om i de färger man använde för satsningen på container transporter. 

På bilden framgår också en av tilläggs ramarna på jvg vagnen och den är målat i vita färger. Den ligger cntralt på jvg vagnen men ramarna skall täcka hela jvg-vagnen.

På bilden an av deltagarna i gruppen som lär sig att hantera CCT Utrustningen.

CCT bilen kommer till en vanlig terminal

Här har CCT bilen anlänt till en terminal som ligger väldigt entralt och har mycket begränsad yta till förfogande. Man kan förstå BR intresse av CCT som sidledes flyttade över enhetslaster och inte behövde stora truckar för att kunna överföra en enhetslast.

Vi han genomföra en hel del tester innan Marget Thatcers blockad stoppade allting.

Terminaler i England ofta begränsade i ytor.

Här har CCT bilen anlänt till en terminal som ligger väldigt entralt och har mycket begränsad yta till förfogande. Man kan förstå BR intresse av CCT som sidledes flyttade över enhetslaster och inte behövde stora truckar för att kunna överföra en enhetslast.

Vi han genomföra en hel del tester innan Marget Thatcers blockad stoppade allting.

Undertecknad tillsammans med två forskare!

Undertecknad till vänster tillsammans med två civilingejörer på BR:s forskningsstation i Derby. Engelsmännen är lätta att jobba med och vi hae ett trevligt och givande projekt tillsammans.  

På bildens syns slädarna med kuddarna uppblåsta och de bildar det underlag som lyfter alla enhetslasterna. Den gula konstruktionen får i testbänken ersätta lastbilen. Vi hade även kopplat in avancerad elektronik för att övervaka alla belastningar på testutrustningens konsktruktion.

CCT Teamet hos British Rails forsknings station i Derby.

På bilden framgår det Team som hade bildats på BR:s forskningsstation i Derby. Mycket duktiga och kompetenta personer. Öppna för nya ideér och vi plockade tillsammans fram den självförsörjande trailern som fungerade med CCT tekniken.

Allt fick ett drastiskt slut på grund av politikerna. Privatiseringen av BR fick till följd att alla personer sas upp och på måndagen var 2000 man utan arbete. Det är bara politiker som kan åstadkomma sådana dumma och okloka beslut. Tyvärr finns dom överallt.