CCT Intermodal  -  framtida affärsområde -  Automatisk  Containerhantering

Lite historia om utveckling inom transportområdet

CCT och CarConTrain,
var början på utvecklingen. Det framtida automatiska intermodala transportsystemet. Har under en lång tid arbetat med att införa en helt ny teknologi vad beträffar de intermodala transporterna. Vi måste ta vara på varje transportslag för sig och optimera utnyttjandet av den energi som krävs för varje steg. Den bör dessutom minimeras och inte som idag slösas med. Vi kan göra transporterna optimerade mot miljön och vi kan utföra alla transporter helt fria från utsläpp av CO2. 

Jag/vi kommer att arbeta vidare med CCT systemet och jag vet att vi har en lösning på hur vi i framtiden skall kunna bedriva transporter, i minimal energiåtgång samtidigt som vi inte har några utsläpp av CO2. Lösningen är dessutom mycket ekonomisk och vi har idag ingen konkurrent som kan erhålla samma resultat. Det gäller att frigöra sig i det normala tänkandet hur transporter utförs och ifrågasätta om det görs på bästa optimala sätt. Mitt svar är definitivt nej. 

Det största hindret i dag är lastbilarna. Det verkar som man inte kan frigöra sig i de banorna. Jag säger att vi behöver inga lastbilar, vi behöver inga chaufförer, vi behöver inga åkerier och vi behöver inget åkeriförbund. Vi behöver självkörande arbetsplattformar som klarar av detta i ett självkörande utförande.I kombination med järnvägen blir konceptet helt oslagbart, snabbare, billigare, helt miljövänligt, och automatiskt opererade. 

Låt oss bryta lastbilarnas makt över transporterna och förpassa dom till museum, för det är där dom idag hör hemma! Systemet CCT skapades av undertecknat när jag studerade på KTH och systemet blev ett examensarbete. Flera patent söktes och beviljades och genom dåvarande styrelsen för teknisk utveckling erhöll jag medel för ansökningar och fortsatt utveckling.

En licensiering till dåvarande Kalmar Lagab AB och tillsammans med Gävle Vagnverkstad inleddes utvecklingsarbetet. Med i gruppen blev även Volvo Lastvagnar AB. Detta var i slutet på -70 talet och många intressanta testprojekt genomfördes. Systemet blev även ett av de system som ingick i EU projektet INHOTRA. För att inte göra en för lång beskrivning kan jag/vi konstatera att vi har en mycket lång erfarenhet av horisontell överföring av enhetslaster. En förändring hos lastbilssidan som från början såg det som ett komplement, övergick till att bli ett rent hot mot deras utveckling och existens.

Vi var tidigt ute med att utveckla de intermodala transporterna

Vi genomförde ett stort utvecklingsprojekt med bl a Volvo Lastvagnar, Gävler vagnverkstad och Kalmar Lagab. Projektet kallades CarConTrain och utvecklingen resulterade i en fullt fungerande prototyp. Medverkade gjorde även STU, styrelse för Teknisk Utveckling.

För att hålla koll på både produkt och utveckling så testkördes utrustningen under 6 månader med gods emellan två av Volvo Lastvagnar fabriker i Göteborg. För att verifiera utrustningen så kördes last med en sidlastare parallellt.

IRU tillsatte en utredning över hur tra​nsporterna skulle utvecklas i framtiden

NEA slog enhälligt fast att systemet CarConTrain (CCT) var det lämpligaste systemet för att ligga till grund för en utveckling av den framtida intermodal transportstruktur. Man gick ut med en pressrelease från IRU över den framtida utvecklingen. Du kan se vad IRU skickade ut med stöd av rapporten från NEA i nedanstående bildmaterial. Det blev givetvis för mycket för lastbilsdindustrin.

Detta blev för mycket för lastbilstillverkarna

Skulle man förlora hela det stora området där det mesta av godset transporterades. Nu satta lastbilsmaffians stora lobbyorganisation till verket och man stoppade alla projekt där CCT var involverade inom för att vara säker på att få stopp på denna avart till utveckling set ur lastbilstillvrkarnas ögon.

Resultatet hade talat för sig självt

Ovanstående visar att vi hade helt rätt och hade denna utveckling genomförts hade vi haft en helt annan transportstruktur och varit bättre rustad att möta de ener​gi och miljöproblem vi står inför. Det är i den här riktningen transporterna måste ​utvecklas, även sett med dagens ögon. Vi var före vår tid och vår omgivning var inte med oss. Att kämpa emot den starka lastbilsmaffian var inte aktuellt och vi skulle inte ha lyckats genonföra denna för omvärlden verkligen behövliga utveckling, inte minst då man ser hur det ser ut idag.

Det borde verkligen vara dags att starta utvecklingen av denna snabba och enkla hanteringsteknik. Speciellt nu när el transporter är i det närmaste omöjligt att utföra. Vi kan vara beredda att ta upp och leda den nödvändiga utvecklingen mot ett energiriktigt och miljövänligt sätt att hantera godstransporterna. De har alltför länge varit styvmoderligt behandlade av både politiker och beslutsfattarna inom samhället och industrin. Det finns både stora ekonomiska vinster att hämta hem samtidigt som man har ett miljömässigt riktigt sätt att transporter och hantera enhetslaster.