CCT Intermodal  -  framtida affärsområde -  Automatisk  Containerhantering

CCT-N 40 - 45 fots trans​portf​ordon.

Ett ypperligt fordon som passar NATO då man kan skapa en enkelt terminaler var som helst utefter tåglinjen. Myran lastar av lastenheter och placerar enhetslasterna i stolpar. Lastenheterna kan sedan hämtas av distributionsfordonet och kör dom till avsedd plats.

Distributionsfordonet för de större containrarna Myran har lastat av containern från tåget och placerat containern i stolpar så att det är lätt för distributions- fordonet för att hämta lastenheten.

Den kan sedan transporteras till avsett ställe för att lastas ur och köra containern tillbaka till den tillfälliga terminalen.     

Containern har placeras i stolparna och man  kan lasta i och ur containern efter behag och tid. Som bilden visar så finns den vid en terminal. Den sitter så stadigt att man kan köra in i containern med en mindre truck om man så önskar.

Containern hämtas upp efter att ha varit placerad i stolparna. Chauffören sköter hela processen.

En mycket viktig sak som vi lärde oss från vår prototyp och många tester var att: Där krav fanns på snabbhet, linjetrafik och låga terminalkostnader var följande: Hanteringsutrustningen skall sitta på ett separat fordon och vara knuten till terminalen och inte till distributionsfordonet. Med transfer mekanismen på distributionsfordonet skapas ett ömsesidigt beroende och som kräver att både järnvägsvagnen och transferfordonet finns på plats samtidigt. Annars uppstår kostsamma fördyringar. Därför har vi skapat den nya myran helt självgående och opererar bara på terminalen!   

Ovanstående skiss visar en myra som håller måtten för att plocka de större lastenhetena, 40 till 45 fot. Den kan också om det finns två 20 fots enheter efter varandra plocka båda 20 fots enheter, i samma operation, och därmed frigöra hela vagnens lastkapacitet. Den kan också lasta av en tung 20 fots enhet som placerats centralt på järnvägsvagnen, då myran har en kapacitet för enhetslaster på 60 ton för en tung 20 fots enhet. Det betyder att många stridsförande fordon kan hanteras på detta enkla sätt.