CCT Intermodal  -  framtida affärsområde -  Automatisk  Containerhantering

Distribution av enhetslaster

Intermodala transporter är lösningen på framtida godstransporter. Där huvuddelen av transportsträckan går på järnväg och en kortare distributionssträcka utförs med eldrivna distributionsfordon. Då kan vi möta framtiden med transporter utan CO2 utsläpp och till mycket låga kostnader. Dessutom till transporttider som inga landsvägsfordon kan komma i närheten av. 

EU har beslutat att 75 % av alla vägtransporter skall över till järnväg eller sjöfart. Inga lastbilstransporter över 300 km kommer att accepteras. EU driver på den framtida utvecklingen och mot miljövänligare transporter och en miljövänligare miljö!

Distributionsfordonen tillhör terminalen 

Alla terminaler har egna distributionsfordon som sköter terminalens distribution till och från kunder.

Eftersom alla transporter handlar om att distribuera ISO enheter från 10 foot upp till 45 foot så kommer hanteringsutrusningarna på en terminal att kunna hantera hela spannet av lastenheter. 

Växelflak hanteras också inom samma dimensioner. Däremot hanteras inte trailers. Den anses som för dyr att fungera inom de intermodala transporterna. Kräver dessutom ledningfritt ​område för att kunna lyftas över till och från järnvägsvagnar varför trailern saknar intresse som enhetslast inom intermodala transporter.

Distributionsfordon

För distribution av 20 foots containrs samt växelflak finns lastbils chassier i lämpligt längd utförarnde. Bil​arna skall vara elektriskt drivna och vissa skall vara försedda med bakgavelhiss om det efterfrågas.

Vid distribution av hela enhetslaster erfodras inga bakgavelhissar.

Lokal distribution med elektriskt fordon

Bilden får illustrera ett elektriskt drivet fordon för distribution av enhetslaster samt att fordonet kan vara utrustat med bakgavelhiss. Det gör att man kan lämna innehållet i enhetslasten på flera ställen.

Kundmottagning

För kunder med många återkommande transporter kan det vara lämpligt att utrusta kunden med mottagningsutrustning. Då kan enhetslasten lämnas och kunden sköter urlastningen själv vid lämpligt tillfälle. Distributionsfordonet lämnar platsen för nya uppdrag. Det gör också så att kunden kan lasta sim enhetslast och när kunden  är klar meddelar han att enhetslasten kan hämtas upp för transport till terminalen, tom eller med ny last. 

Det ger kunden en förstklassig service på till och frånflödet av material.

Kundmottagning och anpassningar till CCT systemet

Hur kunden kan få sin enhetslast utan medverkan från kunden. Terminalen sköter transporterna. Kan ske 24/7 och systemet blir totalt effektivt under dygnets alla timmar. Kunden kan själv anpassa lastning och lossning till det som passar kunden.