CCT Intermodal  -  framtida affärsområde -  Automatisk  Containerhantering

Distributionsbilen i Göteborg

I ett möte mellan industrin, transportörer och kunder beslutades att Vinnova skulle medverka i en motfinansiering i ett projekt med att bygga upp en CCT trailer, mottagningsannordningar hos kund och kompletterande ramar för järnvägstransporter. Här fick jag åter ett bevis på vilken makt lastbilsmaffian har innom bl a Vinnova. 

Vinnova letade projektledare och det tog ca 8 månader. En projektledre fastnade enligt uppgift utomlands pga askmolm från ett vulkanutbrott. Han har inte kommit tillbaka ännu efter många år. Pengar togs bort och man strök utvecklingen av det som hade med järnväg att göra. Vi fick bara genomföra trailerprojektet och kundmottagningar. Personer som var positiva till vårt projekt lyftes undan.

Här fick vi ett påtagligt bevis att lastbilsmaffian (FFI) är inne och påverkar projekt som har någon järnvägskoppling. Vi hade en transport opreratör med i projektet, Fraktkedjan väst, vilka skälva hade ett godsflöde mellan Malmö och Göteborg som motsvrade ett helt tågs kapacitet. Fick absolut inte föras över till jvg-transporter. Bedrövligt av Vinnova!!

Distributionstrailern för 40 foots containers

Trailern som klarade av att hantera 40 fots containers. Man ser också att det har skapats ett tomt utrymme under containern för att kunna föra in lastbommarna som tillhör myrans utrustning. Efter Vinnova beslutat att reducera det kapital som man var beredd att stödja med konstaterade vi att det fanns inte resurser att fullt ut bygga upp den del som skulle svara mot järnvägen. Det var också klart från Vinnova att järnvägsdelen skulle inte ingå i projektet.

Kundmottagning för en 40 foots container

Här har en plats byggts upp där stolpar finns för att fästa en 40 fots container. Det ger kunden möjligheter att lasta och lossa containern när det passar kunden. Containern sitter så stadigt fast och flyttas inte varför man kan lasta och lossa containern med hjälp av en mindre truck som kan köra in i containern. Det skapar säkrare och bättre förhållande för de personer som har hand om godshanteringen.

Test under 4 månaders dagliga transporter

Bilden visar trailerns inbackning på den etablerade provplatsen för transporterna. Hinder hade satts upp för att inte folk skulle springa under containern när den fanns på plats. 

Transporterna gick dagligen mellan 2 terminaler i Göteborg. 

Den ena av terminalerna

Här lastades och lossades containern när den fanns på bilen och den lastades och lossades med konvitionell utrustning. Det gav oss också tillfälle att jämföra skillnaden emellan de olika lastnings- och lossningsmetoderna.

Trailern och lastbilen backas in till sin position

Trailer och lastbil backas in mellan stolparna och höjd-regleras till rätt höjd för att göra det möjligt att fästa containern i avsedda tappar. På bilden ses containern har fäst i stolparna och lastbilen och trailern kan köra därifrån. De röda utfällbara vingarna fälls in under trailern när lastbilen och trailern har hörts undan. De är en säkerhet att inte containern skall kunna ramla ned och skada någon under container om den skulle ramla ned. Var egentligen en omöjlighet men de fanns där av total säkerhet.

Trailern genomgick omfattande prover 

Vi testade omsorgsfullt trailerns alla funktioner innan vi satt igång och köra skarpt med kundernas gods. Här testas inkörning av hela ekipaget under en container som hålls på plats av stolpar.

Trailern genomgick också omfattande belastningsprover för att säkerställa att allt var under kontroll. Den klarade av alla testerna med godkänt i alla avseenden.

Bilden visar trailern med uppkörd utrustning 

Trailern har frikopplats under helgen. Vi lät trailern stå i upplyft läge för att se om den karade av att finnas på samma nivå när nästa skift skulle börja på måndags morgon. Hydrauliken fungerade och containern förblev stående i upplyft läge hela tiden. Hydrauliken fungerade utan problem.

Hydraulpaketet som finns på trailern

Här syns det hydraulpaket som finns på trailern för att kunna reglera lyftet av övre ramen på trailern. Det finns även möjligheter att lyfta trailern separat i alla fyra hörnen av containerfästena. Finjustering är möjlig för att bättre kunna anpassa containern till trailern.

Bakre lyftanordning på trailer

Här syns den annordning som finns på trailern för att lyfta containern i upplyft läge. Det skapar den fria utrymmet som erfordras för att myrans lastbommar skall kunna komma under enhetslasten.