CCT Intermodal  -  framtida affärsområde -  Automatisk  Containerhantering

Hur ser direkttransport med el-lastbilar ut i jämförelse med ett CCT Myran upplägg?

Nedan en schematisk översiktlig händelse-kjedjan inom de olika typer av transporter som kan förekomma i framtiden. Vi har för avsikt att bygga upp en helt ny transportstruktur baserat på vår CCT teknik. Snabb, miljövänlig och mycket kostnadseffektiv. Den kommer att bli en otrolig hjälpmedel för att stärka svensk industris konkurrens inför den kommande framtiden. 

Nedan finns en enkel jämförelse hur en transport kedja för direkttransport med el-lastbil och och i jämförelse med en CCT transport. Vi har skisserat på en transport på 80 mil och det framträder att transporterna har blivit mycket enklare med CCT Myran. Både tidsmässigt och k0stnadsmässigt blir detta transportupplägg avsevärt mycket billigare och snabbare.

CCT Myran intermodala

Tåg CCT transport

El-Lastbilar

Tåget kommer till en station som är kopplad till det elektriska systemet

Lastar godset direkt på lastbilen, med el-lastbilar blir det mer komplicerat

Lasten lastas i en trailer eller en container av kundeneller transportören


Tåget går direkt in på terminalen. Ingen rangering Hanteringen sker under ellledningen. Terminalen hanterar enhetslasterna

Laddning 1 timma

Lastenheten distribueras  till termnal med hjälp av el-drivna distributionsfordon

Laddning 1 timma

Transporten går vidare

Laddning 1 timma

Terminalen hanterar  enhetslasterna

Lastenheten distribueras till kund med hjälp av el drivna distributionsfordon

Godset framme hos kund!
Transporttid ca 15,5 timmar inkl chaufförsbyte

Transporten går vidare

Godset framme hos kund! Transporttid ca 7,5 timmar
Tiden bygger på direkttåg. För att göra den mera realistisk läggs 3 tågstopp till tiden, 3 x 20 minuter. Realistisk transporttid 8,5 timmar.

Då ,man ser på detta schema kan man klart konstatera att de intermodala transporterna kan utvecklas enormt och nu finns det en mycket snabbare och mycket billigare alternativ för att transportera. Hela transportkedjan är dessutom i det närmaste fritt från CO2 utsläpp. 

Ser man till direkttransporter med el-lastbilar så kan man konstatera att det kommer att behöva flera stopp och det gör att sträckan kommer att kräva chaufförsombyte. Kostnaden för att köra el-fordonen och den starkt reducerade transportvikten p.g.a att man släpar på tunga batterier gör att lastbilstransporterna inte kan konkurrera med vårat utvecklade system med "Myran". El-lastbilen kommer inte heller att kunna konkurrera tidsmässigt.

Det är dags att helt välja annan transportstruktur för framtiden. Det visar de schematiska bilden klart och tydligt.