CCT Intermodal  -  framtida affärsområde -  Automatisk  Containerhantering

Hur ser direkttransport med el-lastbilar ut i jämförelse med intermodala transporter


Nedan en schematisk översiktlig händelsekjedja inom de olika typer av transporter som kan förekomma i framtiden. Vi har för avsikt att bygga upp en helt ny transportstruktur baserat på vår CCT teknik. Snabb, miljövänlig och mycket kostnadseffektiv. Den kommer att bli en otrolig hjälpmedel för att stärka svensk industris konkurrens inför den kommande framtiden. 

Nedan finns en enkel jämförelse hur en transport kedja för direkttransport med el-lastbil och med dagens intermodala transporter. Vi har skisserat på en transport på 80 mil och det framträder en komplicerad struktur både för el-lastbilar och den nuvarande intermodala transportlösningen. 

Tåg transporten

Dagens intermodala

El-Lastbilar

Tåget kommer till en station som är 
kopplad till det elektriska systemet

Lastar godset direkt på lastbilen, med el-lastbilar blir det mer komplicerat

Lasten lastas i en trailer 
eller en container

Laddning 1​ timma

Vagnsetet rangeras ned till en ledningsfri terminal

Lastenheten distribueras 
till termnal

Körning 20 mil

Terminalen hanterar 
enhetslasterna

Vagnsetet rangeras från ledningsfri terminal för att
överlämnas till eldrift

Laddning 1 timma

Körning 20 mil

Transporten går vidare

Laddning 1 timma

Vagnsetet rangeras ned till en 
ledningsfri terminal

Körning 20 mil

Terminalen hanterar enhetslasterna

Lastenheten distribueras till kund

Laddning 1 timma

Vagnsetet rangeras från ledningsfri terminal för att överlämnas till eldrift

Körning 20 mil

Godset framme hos kund!
Transporttid ca 14,5 timmar

Transporten går vidare

Godset framme hos kund!
Ca 15,5 timmar inklusive
chaufförsbyte

Då ,man ser på detta schema kan man klart konstatera att de intermodala transporterna dras med stora kostnader. Med många enskilda operationer som kostar onödigt mycket pengar. Det måste finnas bättre alternativ och vårat CCT system med myran kommer att vara helt överlägset både kostnadsmässigt och tidsmässigt.

Ser man till direkttransporter med el-lastbilar så kan man konstatera att det kommer att behöva flera stopp och det gör att sträckan kommer att kräva chaufförsombyte. Kostnaden för att köra el-fordonen och den starkt reducerade transportvikten p.g.a att man släpar på tunga batterier gör att lastbilstransporterna inte kan konkurrera med vårat utvecklade system med "Myran". Man kommer inte heller att kunna konkurrera tidsmässigt.

Här hittar du en länk till motsvarande schematiska bild för transporter med "Myran". Länk.