CCT Intermodal  -  framtida affärsområde -  Automatisk  Containerhantering

Den stora utmaningen är de intermodala terminalerna

Automatisk hantering

All hantering sker med myror som agerar automatiskt och lastar och lossar enhetslaster. Sker snabbt och en omlastning tar mindre än 3 minuter. Sker till låga kostnader och en enskild hantering ligger under 100 SEK.

Under befintlig elledning

All hantering kan ske under den befintliga elledningen. Ingen rangering till ledningsfritt utrymme. Tågen kan ständigt vara ihopkopplade.

Enhetslaster ISO containers och växelflak

Hanterar endast ISO containers och växelflak. Inga trailar förekommer i den moderna intermodala transporterna

Distributionsfordon eldrivna

Distributionen sker inom korta sträckar och därför kan fordonen vara elektriskt deivna. Ett tätt termnalnät ger stora fördelar.

Myran och dess konstruktion

Uppbyggnad av den nya myran som skall operera automatiskt i terminalen med att hantera enhetslaster till och från alla fordonen, men och utan last. 

Containertappen
Skall vara höj och sänkbar för att skapa det fria utrymmet som erfodras under containern för att myran skall kuna hantera containers och enhetslaster på ett bra och automatiskt förfarande.  

Distributionsfordon

Distributionsfordon anpassade till enhetslaster och elektriskt drivna. Kommer att endast utföra distributionstransporter mellan kunder och intermodala terminaler

Kundmottagning och anpassningar till CCT systemet

Hur kunden kan få sin enhetslast utan medverkan från kunden. Kan ske 24/7 och systemet blir totalt effektivt under dygnets alla timmar. Kunden kan själv anpassa lastning och lossning.

Godståg i höghastighetsnätet

Det finns möjligheter att integrera höghastighetståg för transport av gods i höghastighetsnätet. Det skulle ytterligare stärka gods på järnväg.