CCT Intermodal  -  framtida affärsområde -  Automatisk  Containerhantering

Intermodala Transporter

Många hade hoppats på att intermodala transporter skulle få effekt både på miljön på ett positivt sätt samt ge lägre transportkostnader. Nu blev det inte så utan kostnader för att köra intermodalt är oansvarigt högt och det finns förklaringar varför.

Bilden ovan visar på två fundamentala fel inom de intermdala transporterna

1. de onormalt dyra och otympliga containerkanarna som användes vid hantering av containers och semitrailers
2. enhetslasten semitrailer bör inte finnas inom detta segment, utan det skall bara vara containers och växelflak.

Sedan ger utformningen och hanteringsutrustningar kravet att det måste vara ledningsfritt område. Det skapar att en rangering av vagnarna måste göras för att komma in till den ledningsfria terminalen. Ett avbrott i den logistiska kedjan och åstadkommer både tidsförseningar och höga omlastningskostnader.

Det finns intressanta alternativ till hanteringar av enhetslaster som inte skapar detta beroende att komma till ledningsfritt område. Alternativ trailers.

Vi hat tagit fram en enkel video som förklarar vad som är fel på de intermodala transporterna samt hur vi enkelt löser detta med vår utvecklade hanterings teknik "myran". Nedan finns den video som du kan ta del av.