CCT Intermodal  -  framtida affärsområde -  Automatisk  Containerhantering

En enkel jämförelse mellan el-lastbil och tåg

Vad vet man om de tekniska specifikationerna över de ingående ekipagen. El-lastbilen är det mycket svårt att få relevanta parametrar och det är synd för därmed haltar jämf​örelsen. 

Järnvägen, containervagn

En containervagn har kapacitet enligt nedan:

Sdggmrss (TWIN) är sammankopplad vagn med plats för 2 st 40 ft containers
Egenvikt  35 ton för jämförelsen 1/2 vagnen
Att jämföras 17,5 ton per halva enheten
Egenvikt för en 40 ft container 3 800 kg
Lastförmåga: fullastad 40 ft container 30 480 Kg
Betalande lastförmåga 26,68 ton
Räckvidd obegränsad 

Ingen laddning erfordras

El-lastbilen

Vi har hämtat underlaget från den amerikanska marknaden:
Lastbil med trailer har en tillåten tågvikt på 80 000 lbs
vilket motsvarar ca 37,2 ton.

Egen bruttovikt lastbil dragare 16,5 ton eller mer
Trailer har en nettovikt på ca 4 ton. 
Kvar till betalande last 37,2 - 16,5 -4 = 12,7 ton

Räckvidd 440 km
Laddning 60 minuter till 80% av batterikapaciteten

En jämförelse mellan el-​lastbil och tåg.
Utan att göra en djupdykande analys kan en enkel jämförelse påvisa skillnaden i utförande och transportkapaciteter. 

Transportvolym 300 ton
Från Malmö till Stockholm, avstånd för enkelhetens skull densamma 615 km
Dimensionerande hastighet 80 km/h för båda transportslagen

Järnvägstransporter 

Antal 40 ft containers för att förflytta lasten 11,2 dvs 12 containers
Får plast på 6 st Sdggmrss (TWIN) järnvägsvagnar
Antal förare, 1 st lokförare
Tid för genomförande av transporten 7,7 timmar.

El-lastbilstransporter

Antal fordon för att förflytta lasten 300/12,7 = 23,6 dvs 24 fordon.
Antal förare för fordonen 24 st
Tid för att genomföra transporten. Den får delas upp i två intervall sträckor 440 km och 175 km. 
Den första sträckan 5,5 timmar. Vilopaus 1 timma för laddning. Nästa sträcka tar 2,2 timmar. Den sammanlagda kommer att bli 5,5 + 1 + 2,2 = 8,7 timmar.
Det överskrider troligen den tid som chaufför kan finnas tillgänglig varför man kanske får byta chaufför för den sista sträckan 24 st till, vilket gör att antalet chaufförer blir total 48 st.  

Reflektioner
Bara med denna enkla översiktliga kalkyl kan man konstatera att allt gods skall transporteras med järnväg. Något annat är inte aktuellt om man skall ta vara på miljö och dessutom sänka energikostnaderna. Lägger man in i kalkylerna att det är 30 - 40 ggr dyrare att förflytta saker på landsväg om man bara överväger energikostnaderna. Skall man sedan lägga in investeringskostnader för de respektive fordonen så blir det ännu mera uppenbart. Lastbilstransporterna har nått vägens ände och hör bara hemma i kortare distributionsverksamheter. 

Hämtade från Green Cargos hemsida:
Två klimatsmarta exempel
En typisk intermodal sträcka är mellan Malmö Kombiterminal till Norrköping Kombiterminal och sträckan är ca 450 km med lastbil och 560 km med tåg.

Exempel 1:  
En lastbilstransport mellan Malmö – Norrköping släpper ut 730 kg koldioxid. Det motsvarar 1 200 tågtransporter med ett genomsnittligt Green Cargo-tåg som tar ungefär 500 ton gods. 

Exempel 2: 
En tågtransport på elektrifierad järnväg mellan Malmö – Norrköping släpper ut koldioxid motsvarande vikten av ett halvt mjölkpaket. Om motsvarande mängd gods skulle transporteras med lastbil på samma sträcka skulle lastbilstransporterna släppa ut cirka 20 ton koldioxid.

Hur många bevis behöver man?

1. Stoppa det vansinniga beslutet om 34,5 m fordon.
2. Sätt igång och bygg nytt för järnvägen och öka underhållet på befintliga spårbanor. 
3. Stoppa byggnationer av motorvägar.

Se till att industrin får den kapa​citet på spåren som efterfrågas. Likaså kapaciteten för person transporter. Vi håller på att fördärva Sveriges infrastruktur och konsekvenserna blir enorma.