CCT Intermodal  -  framtida affärsområde -  Automatisk  Containerhantering

Ett nätverk av CCT terminaler 

Ett tätt nätverk av enkla cct terminaler klarar av alla intermodala transporter. Det ger också att det byggs upp ett nätverk som har kopplingar till det område där terminalerna finns och med god kännedom om marknaden runt terminalerna.  Distributionen klararas av terminalens distributionsbilar. De skall också enbart hantera stanrdard enheter 20 - 45 fot långa och som är försedda med hörnlådor enligt ISO normen. 

Terminalerna hanterar inte Semi-trailers och dom hör inte hemma i en modern intermodal transportstruktur.

Det är nu viktigt att terminalerna byggs upp med enkel och effektiv hanteringsteknik som dessutom är automatiserad. Hanteringen skall ske horisontellt och under den befintliga elledningen. Det gör att ingen rangering behöver genomföras för att komma till ett ledningsfritt område. Tågen är ständigt ihopkopplade och är en enda funergande enhet. Det sparar både tid och kostnader och blir mycket rationellt om man gämför med dagens teknik. Där den intermodala trafiken kännetecknas av mycket dyra omlastnngskostnader och  även tar mycket lång tid. En skiss på en enkel terminal finns nedan.

Denna enkla terminal visar 2 st automatiska myror som lastar om containers En animering visas ifall du klickar på bilden.

En bild på järnvägsstrukturen i mellan Sverige och som visar var det skulle vara möjligt att placera CCT terminaler med den utvecklade "Myran tekniken"

Här har ett antal terminaler placeras ut i knutpunkterna för järnvägen enligt samma karta som ovan. Service graden för hela området kommer att öka betydligt och det visas att avståndet mellan terminalerna  kommer att vara korta. Att sköta terminalens körningar till och från kund är inga problem med eldrivna fordon. Hela transportkedjan kommer att vara helt CO2 fri lksom även terminalernas funktion.

Detta kommer att ställa krav på att godstrafik och persontrafik separeras. De gamla järnvägarna skall rustas upp och uteslutande vara avsedd för godstrafik och i viss mån för lokala persontransporter. 

Sedan skulle man bygga en helt ny järnväg som vilar på landbrobanor och som ligger en nivå upp. Ett rikstäckande nät av snabba transporter med lätta och magnet uppburna transporter och där man i det närmaste friktionslöst kan transporteras i hastighet​er på mellan 400 till 500 km/h och med stor säkerhet då tåget inte kan spåra ur. 

Vi har presenterat en lösning och du hitta den här   ​Med enkla automatiska terminaler skulle service graden för industrin öka avsevärt. Det finns möjligheter till industri etableringar på många ställen. Hela Sverige lever. 

Vi har skisserat på terminaler vid varje knutpunkt. Sedan kan man diskutera vilka orter som skall vara med i ett rikstäckande terminalnätverk.

Men eftersom terminalerna kommer att vara billiga att etablera så finns det möjligheter för ett riktigt tätt terminal system och vilket kommer att ge mycket hög service grad för industrin och medge många flera industri etableringar som ett resultat av terminalnätverket.  

Tågtransporterna sker med ständigt ihopsatt tågset

Transporterna sker med ständigt hopkopplade vagnar i ett fix set av vagnar. Hela tågsetet växlas in på ett sidospår där omlastning sker under befintlig el-ledning. Så fort hanteringen är klar åker tåget ut på huvudspåret igen för att fortsätta till nästa terminal. 

Ett mycket effektivt transport-upplägg erhålles för de intermodala transporterna. 

En enkel video som ger lite perspektiv på intermodala transporter i framtiden

Detta kommer att ställa krav på att godstrafik och persontrafik separeras. De gamla järnvägarna skall rustas upp och uteslutande vara avsedd för godstrafik och i viss mån för lokala persontransporter. 

Sedan skulle man bygga en helt ny järnväg som vilar på landbrobanor och som ligger en nivå upp. Ett rikstäckande nät av snabba transporter med lätta och magnet uppburna transporter och där man i det närmaste friktionslöst kan transporteras i hastigheter på mellan 400 till 500 km/h och med stor säkerhet då tåget inte kan spåra ur. Vi har presenterat en lösning och du hitta den här:  www.inframag.se