CCT Intermodal  -  framtida affärsområde -  Automatisk  Containerhantering

NATO Myror

Har det gemensamt att de är hjulbundna och det för att enkelt kunna skapa en terminal var som helst efter järnvägslinjen. Bered en professorisk väg på sidan om järnvägslinjen och du har skapat en terminal där det går att lasta om godset ifrån järnvägen och som sedan kan förflyttas till där det behövs. 

Myran NX 20 fot

Samma storlek som den ovan men klarar av betydligt mera last 50 ton

Myran NX 40 - 45 fot

Myran för de större enhetslasterna och med en kapacitet på 50 ton.

Myran NX 40 - 45​ fot

Den största myran och med en kapacitet på hela 70 ton. Hanterar tungt krigsmaterial

Myrorna är självgående och opererar med elektriska motorenheter vilka gör att de är tysta och lämnar inga avgaser som kan spåras av fienden. Det går att smyga fram med myran till den position som är lämplig att lasta av. Där har stolpar placerats.

Stolpar utplacerade

Stolpar ute i naturen där myran kan lämna lastenheter och att de sedan kan plockas upp av en lastbil närmare fronten.

NATO Bilaga 1

Vi har samlat våra tankegångar, hur vi skall hjälpa till att bygga ut ett effektivt transportsystem med järnvägstransporter som bas och med "myran" som överföringsteknik. Att lasta om NATO material var som helst efter järnvägslinjen. Klicka på rubriken "NATO Bilaga 1 " så kan du ta ned en pdf fil på vår Bilaga 1.

Vi har sammanställt lite information kring NATO:s användning at Myran i det kommande försvaret. Det går att bygga upp en rationell hantering och med utrustningar som användes av den civila verksamheten men kan snabbt utnyttjas ifall en krigssituation uppstår. Ta del av den korta presentationen nedan.