CCT Intermodal  -  framtida affärsområde -  Automatisk  Containerhantering

Om oss och lite bakgrund


Lite historia om utveckling inom transportområdet ​​​och där resultatet hade varit ett helt annat idag om vi hade fått fortsätta! 

Resultatet hade talat för sig självt och vi hade haft en annorlunda situation idag inom hela transportmarknaden. Helt andra möjligheter att möta de krav som nu finns beträffande en​ergi ​och att ta vara på vår miljö!  

Det är i den här riktningen transporterna måste utvecklas, som tidigare har presenterats på sidan, även sett med dagens ögon. Vi var före vår tid och vår omgivning var inte med oss. Att kämpa emot den starka lastbilsmaffian var inte aktuellt och vi skulle inte ha lyckats genonföra denna för omvärlden verkligen behövliga utveckling, inte minst då man ser hur det ser ut idag. Ida​g ser det annorlunda ut! Vi var titidgt ute och du kan ta del av den tidigare utvecklingen här!

Det borde verkligen vara dags att starta utvecklingen av denna snabba och enkla hanteringsteknik. Speciellt nu när el transporter är i det närmaste omöjligt att utföra. Vi kan vara beredda att ta upp och leda den nödvändiga utvecklingen mot ett energiriktigt och miljövänligt sätt att hantera de intermodala godstransporter​na. De har alltför länge varit styvmoderligt behandlade av både politiker och beslutsfattarna inom samhället och industrin. Det finns både stora ekonomiska vinster att hämta hem samtidigt som man har ett miljömässigt riktigt sätt att transporter och hantera enhetslaster.

Vi är ett innovativt litet företag och vi sitter utspridda på flera platser och samarbetet sker över internet. Men vi är ett antal personer med mycket stora kunskaper inom området. Inte heller rädda att tala i klartext på vad som gäller. Vi har den framtida utvecklingen utstakat och har du intresse att medverka. Tag kontakt med oss. Tillsammans blir vi starkare och det behövs!