CCT Intermodal  -  framtida affärsområde -  Automatisk  Containerhantering

Prototyper järnvägsvagnar till CCT systemet

Prototyper till järnvägsvagnar skiljer sig i avseende på dagens järnvägsvagnar.​ Det är inte enskilda vagnar utan dom sitter ihop i ett bestämt antal vagnar. Vare sig de har boggi under hela vagnen, eller delar boggi med närmaste vagnschassi. Ingen rangering förekommer av enskilda vagnar då rangering inte behövs enligt CCT systemet. Det är bara last-enheter som rangeras

Vagnarna skall dimensioneras för 200 km/h som lägsta hastighet. Det gör att broms systemet måste vara uppbyggda kring skivbromsar för att möta framtida krav. Vagnarna skall även vara utrustade med hydrauliskt höj och sänkbara containertappar. Indikatorer för enhetslastens placering och elektronisk information. 

Sammansatta vagnar för det lättare godset

Sammansatta vagnar för det lättare, och även längre godset. Utrustade enligt de krav som finns förknippade med CCT systemet vad gäller hydraulik och sensor tekniken för att automatiskt överföra last-enheter. Från 10 till 45 fots enhetslaster. 

Sammansatta vagnar för det tyngre godset

Sammansatta vagnar för det tyngre, och även längre godset. Här finns två boggi under varje vagnsdel. Utrustade enligt de krav som finns förknippade med CCT systemet vad gäller hydraulik och sensor tekniken för att automatiskt överföra last-enheter. Från 10 till 45 fots enhetslaster. Max lastvikt 60 ton.

Sammansatta vagnar för det tyngre och bredare godset 

Sammansatta vagnar för det tyngre, och även längre och bredare godset. Detta utförande borde vara intressant för alla NATO transporter. Här finns två boggi under varje vagnsdel. Utrustade enligt de krav som finns förknippade med CCT systemet vad gäller hydraulik och sensor tekniken för att automatiskt överföra last-enheter. En max lastvikt på 70 ton.

Specialversion på en service enhet för transporter av krigsmaterial

En specialbyggd vagn som är nedbyggd i mitte​n för att underlätta att lasta av myror som transporteras till tillfälliga terminaler i skogen eller på slagfältet. Eftersom myrorna är hjulbundna och att driften på hjulen kan ställas i 90 grader så dom enkelt kliva av från servicevagnen och vara direkt i drift​. En otrolig fördel vid en akut krigs-situation