CCT Intermodal  -  framtida affärsområde -  Automatisk  Containerhantering

Prototyp stolpar för tillfällig lagring av enhetslaster

Stolpar

För att enkelt kunna ställa av en enhetslast hos kunder eller bara ställa av vid terminalen har vi utvecklats stolpar där enhetslasten förankras under en kort eller längre tid.  Bildserien ovan visar principen hur det går till att genomföra en avlastning. 

Enhetslasten sitter väl förankrad och det är till och med möjligt att använda mindre truckar, att köra in i enhetslasten för att lasta ur eller i enhetslasten. 

Det finns olika platser som stolpar kan användas och det går även att använda i krigssituationer där enhetslaster förankras i stolparna. Sedan dessa stolpar så utformade att enhetslasten kan sänkas ned till marken genom att koppla stolparna på den hydraulik som finns på distributionsbilen.  

Skissen till vänster visar en distributionsbil som kommer för att lämna en enhetslast i de fyra stolpar som finns på plats.

Systemet har provats i full skala i Göteborg med verkligt gods och under verkliga förhållanden. Kördes med gods från en centralenhet till kunden som sedan kunde lasta ur och även lasta i containern. Proverna utfördes med 40 fots container och och en dragbil vars trailer hade anpassats till systemet. Proverna kördes i daglig trafik i 4 månader. 

Det finns en uppföljningsrapport som tagits fram av KTH och du kan hitta den via denna och även tanka ned rapporten

hämta rapporten

På bilden till vänster framgår det distributionsfordon som 
vars trailer var anpassad till systemet. Det finns även framtagen en video från de allra första körningar med fordonet och en avlämning vid terminalen. 

Du hittar videon nedan. Men den är ca 5 minuter lång för att visa hela sekvensen utan stopp och korrigeringar.