CCT Intermodal  -  framtida affärsområde -  Automatisk  Containerhantering

Rullmotståndets st​ora inverkan

Rull- och luftmotståndet har en mycket stor betydelse för energiåtgången under transport med tåg och lastbil. Dessa motstånd är både hastighets- och viktberoende. Motstånden ökar med ökad hastighet och tyngd på fordonen. Här redovisas några basfakta och en jämförelse görs mellan järnväg och lastbil. Ser man till den förbrukade energin för framdrift så borde alla transporter utföras med järnväg.

Här kan hitta det dokument som visar rullmotståndets stora inverkan

Vi har sammanställt ett enkelt dokument som i text förklarar för dig vad som sades på den korta filmen som visades. Det är helt klart att ser man till den förbrukade energin skall alla medeldistans och långa transporter ske med järnväg. Något annat är inte försvarbart och inte heller ekonomiskt motiverade. Endast kortare distributionssträckor skall utföras med lastbilar.

hämta dokumentet