CCT Intermodal  -  framtida affärsområde -  Automatisk  Containerhantering

Att flytta över enhetslaster i horisontellt läge!

Vi var först i Europa att påtala att alla överflyttningar mellan distributionsbilar och järnvägen skulle ske horisontellt för att kunna utföra överförringen under den befintliga elledningen. Därför skapades CCT som ett svar på horisontell hantering.

Bilden visar hela testanläggningen 

De gula uppbyggnaderna längst fram får illustrera lastbilen. Där framgår de höj och sänkbara containertapparna. 

I mitten får illustrera lastbilsramen med de indikationer som talar om när bommarna finns i rätt läge för att låta släden komma över till lastbilen med last och stanna i rätt läge. 

Demonstrationer med bl a folk ifrån SJ

Här finns de armar som går över till lastbilen och sedan till den fingerade myran. Vi ser hörnet på en 10 foots container som också testades att föra över till och från Myran. 

En uppbyggnad hade gjorts för att alla skulle få en bättre överblick vad som sker under rörelserna. I förgrunden ses den dator utrustning som svarade för testerna. På utrusningen fanns en hel del trådtöjningsgivare som mätte rörelserna i materialet. 

En fullastat växelskåp där vi hade fått ta hål i taket för att komma åt och lasta 

Här finns ett växelskåp som är max lastad för att genomföra proverna. Som max lastade vi växelskåpet med en last på 35 ton. Proverna genomfördes i full skala och klart överbelastade mot för vad som skulle gälla i verkligheten. Det var tester vi genomförde och ville se att utrustningen klarade även överbelastade enhetslaster.

En fullastad halvhög conatiner

Bilden visar hela anläggningen snett uppifrån och där en halvhög container har använts för fullskaletester. Det var mycket lättare att lasta den enhetslasten och under proven belastade vi den med 32 ton. Det finns en krt video slutet på denna sida som visar en överföring. 

Testutrustning sedd från kortsidan.
Här ser man enhetslasten från långsidan och den har flyttats över till järnvägs-vagnen. Enhetlasten i upplyft läge och man ser de uppblåsta kuddarna som finns på släde​n och bär upp hela enhetslasten. Containertapparna på järnvägsva​gnen kan nu lyftas upp och ta över enhetslasten. Kuddarna tö​ms på lyft och blir platta och släden kan dras tillbaka till myran. Conatinertapparna sänkes ned och enhetslasten vilar då på järnvägsvagnen. 

Här har vi använt en 10 fots container för testerna.
Det gällde att även testa de mindre enheterna och då som i detta fallet en 100 fots container. Den är inte vanlig i Sverige men den finns utomlands och speciellt i Japan. Vi överlastade den till 14 ton utan problem. Den hanterades av endast en släde med en kudde på släden. Kuddarna hade en speciell uppbyggnad som garanterade att inte lasten flyttade sig i längd riktningen eller i sidled vid en överföring. Därför hittade vi alltid containertapparna. 

Den speciella konstruktion för att släden kunde förflyttas.

Bilden visar den unika konstruktionen på kraftpaketet som såg till att släden kunde transporteras i båda riktningarna och tvärs järnvägsvagn och distributionsbil. Det gjorde att myran var tvåsideshanterande. Den kunde lasta av järnvägsvagnen från det ena hållet och föra över till en distributions bil på den andra sidan. Som framgår av den korta videon i slutet på sidan tar själva överföringen 13-15 sekunder. Med myran i position för järnvägsvagnen och distributionsbilen i position på andra sidan. Kan överföringen ske på mindre än 1 minut.

Tester inför intresserad publik!

Vi genomförde ett flertal tester inför intresserad publik och som framgår fanns en uppbyggd plattform som gav möjligheter att se hur hela processen genomfördes. På bildens syns slädarna med kuddarna uppblåsta och de bildar det underlag som lyfter alla enhetslasterna. Den gula konstruktionen får i testbänken ersätta lastbilen. Vi hade även kopplat in avancerad elektronik för att övervaka alla belastningar på testutrustningens konstruktion.

Överföring på enkel tillfällig terminalplats!

Här sker en av de första testerna att förflytta en enhetslast mellan distributionsbilen och en järnvägsvang. Sker på en mycket enkel och tillfällig terminalplats i Göteborg. 

Sedan övergick utrustningen till att i 6 månader för interna tester inom Volvo Lastvagnar och med last emellan två av deras produktionsanläggningar.

Här nedan finns en video från våra tekniska​ tester som visare en överföring i realtid