CCT Intermodal  -  framtida affärsområde -  Automatisk  Containerhantering

Verksamhetsområde intermodala transporter​​ 

De framtida transporterna kommer att ske som "intermodala transporter" och för godset kommer järnvägen att vara av stor betydelse. Det kommer att vara en överlevnadsfråga för svensk industri, hur bra man får det att fungera. Annars lämnar svensk industri landet. 

Helautomatiska termin​​aler en avgörande faktor

IAvgörande för intermodala transporter är att kostnaden för att överföra enhetslaster hålls låga. Det skall även gå snabbt och utan utsläpp av CO2.

Vår målsättning kan sammanfattas i några korta rader.

Målområde 1
Alla godstransporter över 150 km skall över på järnvägen. EU har satt kravet att 75% av alla vägtransporter, över 300 km, skall över till järnväg senast 2030. Vi arbetar mot en snävare gräns.


Bort från ändpunktstrafiken

Det är viktigt att vi kommer bort ifrån den ändpunktstrarfik som idag råder inom intermodala transporter. Denna har givetvis uppkommit pga av de dyra omlastningskostnaderna.

Målområde 2
Täta terminalplaceringar och terminaler bör finnas med max 150 km avstånd emellan terminalerna. För att enkelt flytta godset framför sig och att vi kommer bort från dagens ändpunktstrafiken och övergår till en linjetrafik situation. 

Nedan finns en video som visar en enkel ternminal som finns placerad vid ett enkelt sidospår. En terminal som tänkas placeras var som helst utefter en tåglinje. Det gör att kostnaden för att anlägga en terminal är väldigt låga.