CCT Intermodal  -  framtida affärsområde -  Automatisk  Containerhantering

CCT-N 20 fots transp​ortf​ordon.

Ett ypperligt fordon som passar NATO då man kan skapa en enkelt terminaler var som helst utefter tåglinjen. Bilen här utrustad med myrans transfer utrustning för att hantera 20 fots enheter. Har man inte kravet på snabbhet, och inte kravet på att både distributionsbil, järnvägsvagn och transferenhet vara på plats samtidigt så kan detta vara en lösning för militära behov.      

CCT lastbilen med den tidigare versionen av påbyggnad. Den kunde hantera 20 fots container eller växelflak. Den testades i omfattande tester internt inom Volvo Lastvagnars produktionsanläggningar i Göteborg.

Den kördes i 6 månaders daglig trafik med komponenter till produktions-anläggningarna. Den var sedan utlånad i andra transportrelationer. 

Bilden visar den ena stationen internt på Volvo. Ramen som finns ligger på ett växelflak chassi som flyttades in i produktionen, med gods och allt.

Ramen är byggd för att passa på en järnvägs-vagn och kan läggas i de containertappar som finns på jvg-vagnen 

Bilden till vänster visar prover som gjordes för att kunna göra en omlastning på ett lutande och dåligt underlag. Lastbilen justerar läget och en överföring kan ske även under dessa förhållanden.

Det gör att det är enkelt för militären att skapa omlastningspunkter nästan var som helst efter tåglinjen.

Kravet är att lastbilen måste kunna komma upp jämsides med järnvägsvagnen. Det gör att det finns många möjligheter att skapa en enkel terminal utefter tåglinjen.   

En mycket viktig sak som vi lärde oss från vår prototyp och många tester var att: Där krav fanns på snabbhet, linjetrafik och låga terminalkostnader var följande: Hanteringsutrustningen skall sitta på ett separat fordon och vara knuten till terminalen och inte till distributionsfordonet. Med transfer mekanismen på distributionsfordonet skapas ett ömsesidigt beroende och som kräver att både järnvägsvagnen och transferfordonet finns på plats samtidigt. Annars uppstår kostsamma fördyringar. Därför har vi skapat den nya myran helt självgående och opererar bara på terminalen!    

Skissen ovan visar 2 st myror i arbete. Här visas det flexibla utförandet, där två myror (blå på bilden) hantera 20 fots enheter. Det finns också möjligheter att två 20 fots myror samarbetar och lastar av, eller på, en 40 fots container. Sedan finns det utvecklade myror som direkt hanterar 40 fots containers. Den verkande transfer mekanismen kan förflyttas så att den tar enbart en 20 fots enhet också. Det finns många möjligheter att möta alla krav på hanteringar av olika lastenheter, och med olika vikter. Villkoret är att lastenheterna följer ISO standarden för fästpunkterna.