CCT Intermodal  -  framtida affärsområde -  Automatisk  Containerhantering

Prototyper, Terminal och Myran, inför intermodala transporter 2030

Här presenteras de prototyper som vi kommer att arbeta med för att få fram morgondagens transporter. Efter att i många år och i många försök att erhålla medel för en framtida intermodal utveckling tar vi nu saken i egna händer. Vi gör det tillsammans med transportörer, transportköpare och transportkunder. En mycket viktig utveckling på marknaden är att det omgående bildas ett Järnvägsverk som kommer att ha hand om alla frågor som berör järnvägen.

När Järnvägsverket är bildat tas all forskning och utveckling bort från de instanser som idag hanterar dessa frågor, dvs Trafikverket, Vinnova och Energimyndigheten. Omfattande medel styrs om från de myndigheterna för att tillföra Järnvägsverket resurser. ​Det ger möjligheter att få en utveckling på järnvägssidan och som ser till järnvägens bästa och inte som idag styrs av FFI, för att falla under lastbilstransporter. Det är verkligen hög tid att ändra på den situationen. 

Terminalerna

Terminalerna skall vara enkla terminaler och där enhetslasterna hanteras automatisk av "Myran". Terminalerna skall vara elektrifierade för att snabbt komma in på terminalen och snabbt ut igen. Ingen rangering av vagnar. Sammankopplade tågset. Vagnarna anpassade till
CCT Tekniken och är utrustade för den hanteringen. Vagnarna byggda för 200 km/h och ett minimum 160 km/h  

Myran spårgående och med en förflyttbar lastöverföringsutrustning

Myran, spårgående och där en lastöverföringsutrustning är flyttbar i längdriktningen på myran. Det gör att den hanterar både 20 fots enheter samt längre enheter, 40 - 45 fot. En mycket flexibel och användbar Myra. Driften av myran sker med elektriska motorer. Det är den här versionen som finns på vår animering.

Myra spårgående och för tyngre lastenheter

Myran spårgående och med fyra fasta överföringsutrustningar och som klarar av att hantera tunga enhetslaster. För övrigt samma utrustning som myrorna har. Driften av myran sker med elektriska motorer

Myra som är gummihjulsförsedd för att förflytta sig, kort version

Myra som har framdrivning på gummihjul. Det gör att den kan operera direkt på sidan av järnvägsspåret bara det är hårdgjord mark som underlag. Myran mycket flexibel eftersom de drivna hjulen kan ställas i rak riktning, 90 grader åt vänster eller 90 grader åt höger. (Givetvis allt där emellan.) Det gör att denna myra är mycket flexibel. Här i en version för 20 fot och tyngre laster.

Myra som är gummihjulsförsedd för att förflytta sig, längre version

Myra som har framdrivning på gummihjul. Det gör att den kan operera direkt på sidan av järnvägsspåret bara det är hårdgjord mark som underlag. Myran mycket flexibel eftersom de drivna hjulen kan ställas i rak riktning, 90 grader åt vänster eller 90 grader åt höger. (Givetvis allt där emellan.) Det gör att denna myra är mycket flexibel. Här i en version för längre och tyngre laster. Bör vara intressant för NATO

Myra som är gummihjulsförsedd för att förflytta sig, special version

Myra som har framdrivning på gummihjul. Det gör att den kan operera direkt på sidan av järnvägsspåret bara det är hårdgjord mark som underlag. Myran mycket flexibel eftersom de drivna hjulen kan ställas i rak riktning, 90 grader åt vänster eller 90 grader åt höger. (Givetvis allt där emellan.) Det gör att denna myra är mycket flexibel. Här i en special version för längre, bredare och tyngre laster. Det gör att den till och med kan hantera tanks för transport på järnväg. Bör vara intressant för NATO

Ovan exempel på de prototyper som planeras att tas fram för att belysa det interm0dala systemets stora flexibilitet​. Bilderna är bara schematiskt framtagna för att på ett enkelt sätt presentera vilka oanade möjlighet som öppnar sig.