CCT Intermodal  -  framtida affärsområde -  Automatisk  Containerhantering

Skelett-trailer och containers ersätter trailern som enhetslast

Skelett-trailern fungerar utmärkt att ersätta den vanliga trailer. Varför skall det fraktas med hela hjul uppsättningen då det inte erfordras och dessutom ger upphov till att trailern måste lyftas av containerkranar eller speciella truckar. Dessutom kräver de speciella vagnar för att kunna transporteras. Ger dessutom att vagnarna måste rangeras in på speciella terminaler som är fria från el-ledningar för att möjliggöra att lyfta av trailers från special vagnarna. 

Detta har gett upphov till att intermodala transporter med trailer bara förekommer i ändpunktstrafik. Kostnadsmässigt är en överföring väldigt dyr och dessutom kostar det mycket i kring kostnader varför de endast kan förekomma i transporter över 500 km, även fast öveföringskostnaden är subventionerat av staten. 

Dela upp trailern i en skelett - trailer och en container. 

En skelett-trailer är dessut​om enklare och skulle kunna tillhöra terminalens utrustni​ng

Contaínern behöver ingen närmare presentation utan fungerar som lastenhet över hela världen

När man har delat upp trailern, i en skelett-trailer och en enhetslast, som containers, går det att utveckla hanteringsutrustning som kan göra överföringar under den befintliga el-ledningen. Därmed försvinner kravet på att tågsetet måste rangera ned till speciella ledningsfria terminaler. Nu går det att köra i linjetrafik och med snabba enkla terminaler kommer kostnaderna för överföringar att sjunka dramatiskt och en mycket större marknad kommer att vara intressant för intermodala transporter. 

På vår sida "överföringstekniien Myran" presenteras en teknik som gör det möjligt att automatiskt öveeföra enhetslaster mellan tåg - termina - distributionsfordon. Det skapar möjligheter för enkla, billiga och snabba terminaler som dessutom är helt fria från CO2 utsläpp. Ett rikstäckande nät skulle kunna skapa stora potentialer för intermodala transporter och dessutom vara mycket intressant när det kommer till transporter inom NATO. 

Du hittar mer information på systemet på vår hemsida "Överföringstekniken Myran"