CCT Intermodal  -  framtida affärsområde -  Automatisk  Containerhantering

CCT-N står för CCT NATO

CCT-N terminal kan anläggas var som helst, ute i skogen eller på slätter. En idealisk terminal för NATO som kan anpassa sin terminal struktur där den behövs i krigs-situationer. De lastenheter som användes är ISO containers och ISO flats. Eller annan konstruktion bara de är försedda med förankringsmöjligheter enligt ISO normen.

CCT-N står för mycket flexibelt hanterande. Hanteringen av enhetslasterna kan ske under befintlig elledning det gör att det går att bilda en enkel terminal ute på linjen, om det skulle behövas. Enda kravet är att man kan komma upp jämsides med järnvägsvagnen för att göra överföringen. Sett ur ett militärt perspektiv är detta oersättligt Man kan snabbt komma nära stridslinjerna och transportera förnödenheter och krigsmaterial med järnvägens kapacitet. 

CCT-N som är vår vanliga myra har en kapacitet att hantera 30 ton. Det räcker i många fall att hantera det mesta med ammunition men även stridsfordon.

Myran bryr sig inte om vad som finns i containern eller på flats, det flyttas bara över mellan järnvägen och till lager eller ett annat fordon. Är det stridsfordon kan det köra själv den sista biten.

Vi planerar även att utveckla CCT-NX. En myra med en hanteringskapacitet på 60 ton. Det skulle täcka in hantering av många av de tyngre stridsfordonen som ex.vis tanks. Det betyder att vi kan lasta av ett tungt stridsfordon och även ta ned den till marknivå för att den sedan skall kunna köra därifrån för egen maskin. 

Avlastningsstolpar, 4 st stolpar som monteras ihop till en avlastningsplats för myran. De fungerar på hydraulisk väg och myran kör in mellan stolparna och lastenheten förankras och sänks ned till markplanet. Lasten lastas av eller fordonet kör av flatset. Den tomma lastenheten höjs och myran kan hämta den för att placera den på en tom plats på en järnvägsvagn. Det nu avlastade tåget kan återvända för nya lastenheter. Inget faller i fiendens händer. 

Distributionsfordon 20 fot

Distributionsfordon 40 - 45 fot, Trailer

För mer information se respektive sida om CCT-N-myran, CCT-NX-myran, Avlastningsstolpar, Distributionsfordon 20 fot och Distributionsfordon 40 - 45 fot trailer.