CCT Intermodal  -  framtida affärsområde -  Automatisk  Containerhantering

Trailer

En trailer består egentligen av två separata funktioner. En last-enhet och ett chassi. Det har blivit allmänt vedertagen att en trailer inom intermodala transporter skall vara en sammansatt enhet av de båda funktionerna. Dessutom måste den kunna lyftas av stora kranar vilket gör att de trailers som användes inom intermodala transporter är förstärkta. Idag kanske 10-15 % av trailers klarar av att lyftas. 

Transport av trailers på jvg vagnar

För att kunna transportera dessa trailers på järnvägen erfordras specieloa vagnar. De har nedsänta utrymmen för att kunna rymma trailerns boggi sektion. Detta skapar att trailern måste kunna lyftas för att kunna placeras på jvg-vagnen. Speciella låsannordningar finns för att låsa lastbäraren till jvg-vagnen. 

Speciella terminaler som kan tillhandahålla lyftutrustninga r - containerkranar

Tyvärr har dessa terminal med de här dyra och komplicerade kranarna utveklats och dominerat intermodala transporter med resultat att den marknaden har blivit minimal och blivit liktydigt med ändpunktstrafik, då omlastningskostnaderna och transporttiderna blivit katastrofalt höga. 

Containertruckar

Som ett alternativ till de stora och dyra containerkranarna togs containertrucken fram. Den fanns redan i hamnarna men nu kom de till användning på containerterminaler i en inlandsterminaler. Ser man till kostnadsbilden blev det inte så billigt som man räknade med då den hårdgjorda markens underlag för truckarna ställde stora krav, Sedan behöver truckarna stora fria ytor för att kunna transportera och hantera containers. Med en tung container och truckens motvikt är det inte ovanligt med ett axeltryck på 70 - 90 ton vilket ställer höga krav på marken. Det är också att betrakta som sänkta kostnader ifall terminalen inte skall användas längre,

Det måste finnas ett enklare och bättre alternativ för intermodala transporter!

Ja, det finns bättre alternativ som är mycket enklare, bättre och mycket snabbare och kan möta de framtida kraven på intermodala transporter. Ta del av vår utvecklade teknik med omlastningar med vår teknik "Myran". Du hittar den på vår sida "Överföringstekniken Myran".