CCT Intermodal  -  framtida affärsområde -  Automatisk  Containerhantering

Transportkostnader för olika transportlösningar


Hur ser transportmarknaden ut och vilka kostnader och tider har de olika sätten att transportera gods. Vi gör en jämförelse:

Gemensamma fakta:  
Vi baserar beräkningarna på godsvolymen som ryms i en 40 ft container 
Lastad med gods och vikten med containern totalt är 28 ton. 

Leverantör A, Mottagare B och med transportavståndet 960 km. 

Vi ber om ditt överseende men vi arbetar med underlaget. 
Sidan kommer att läggas upp så snart alla kalkyler finns genomförda.