CCT var tidigare ett inarbetet begrepp i början på 90-talet

Har varit med sedan 1990 talet och intresset var stort men det kolliderade riktigt med vad lastbilsmaffian ville om den framtida utvecklingen. Det gjorde att vi blev motarbetade i alla projekt och utvecklingar. Det skulle gå att skriva en hel bok om detta tema och lastbilsmaffians framfart. Det fanns flera bidragande ors​aker att det inte blev verklighet av systemet.

För att göra presentationen enkel och överskådlig finns några ​bilder som förklarar både teknik och möjligheter med att överföringssytem av enhetslaster, snabbt, kostnadseffektivt, omlastning som kan ske under befintlig elledning.

Vi är nu beredda att återuppta utvecklingen av systemet och det har givetvis utveckltas under mellantiden. Vi kommer endast att göra detta i samarbete med någon stor transportör, någon eller några stora transportköpare. Krafter måste finnas att stå emot lastbilssammanslutningen. Men vad som nu har tillkommit är den fokusering som sker mot eldrivna lastbilar och där kan de inte vara med längre, på medel- och långa transporter. De transporterna hör hemma på järnvägen.

Vi var tidigt ute med att utveckla de intermodala transporterna

Vi genomförde ett stort utvecklingsprojekt med bl a Volvo Lastvagnar, Gävler vagnverkstad och Kalmar Lagab. Projektet kallades CarConTrain och utvecklingen resulterade i en fullt fungerande prototyp. Medverkade gjorde även STU, styrelse för Teknisk Utveckling.

För att hålla koll på både produkt och utveckling så testkördes utrustningen under 6 månader med gods emellan två av Volvo Lastvagnar fabriker i Göteborg. För att verifiera utrustningen så kördes last med en sidlastare parallellt.

Du hittar mer information på CCT Intermodals egen sida

IRU tillsatte en utredning över hur transporterna skulle utvecklas i framtiden

NEA slog enhälligt fast att systemet CarConTrain (CCT) var det lämpligaste systemet för att ligga till grund för en utveckling av den framtida intermodal transportstruktur. Man gick ut med en pressrelease från IRU över den framtida utvecklingen. Du kan se vad IRU skickade ut med stöd av rapporten från NEA i nedanstående bildmaterial. Det blev givetvis för mycket för lastbilsdindustrin.

Detta blev för mycket för lastbilstillverkarna

Skulle man förlora hela det stora området där det mesta av godset transporterades. Nu trädde lastbilsmaffians stora lobbyorganisation till verket och man stoppade alla projekt där CCT var involverade inom, för att vara säker på att få stopp på denna avart till utveckling set ur lastbilstillverkarnas ögon.

Resultatet hade talat för sig självt

Ovanstående visar att vi hade helt rätt och hade denna utveckling genomförts hade vi haft en helt annan transportstruktur och varit bättre rustad att möta de energi och miljöproblem vi står inför idag. Det är i den här riktningen transporterna måste utvecklas, även sett med dagens ögon. Vi var före vår tid och vår omgivning var inte med oss. Att kämpa emot den starka lastbilsmaffian var inte aktuellt och vi skulle inte ha lyckats genomföra denna för omvärlden verkligen behövliga utveckling, inte minst då man ser hur det ser ut idag.

Det borde verkligen vara dags att starta utvecklingen av denna snabba och enkla hanteringsteknik. Speciellt nu när el-transporter, med lastbilar på det långa och medellånga transporterna är omöjliga att utföra. Vi kan vara beredda att ta upp och leda den nödvändiga utvecklingen mot ett energiriktigt och miljövänligt sätt att hantera godstransporterna. De har alltför länge varit styvmoderligt behandlade, av både politiker och beslutsfattarna inom samhället och industrin. Det finns både stora ekonomiska vinster att hämta hem, samtidigt som man får ett miljömässigt riktigt sätt att transporter och hantera enhetslaster i nutid och i framtiden.

CCT Terminalteknik

Automatik och enkel omlastning av enhetslaster i form a containers. Ekonomiskt motiverad då hanteringskostnaderna blir extremt låga. 

Med järnvägens möjligheter till ökade transporthastigheter är systemet helt överlägset alla former av lastbilstransporter, både nu och i framtiden. 

Energiförflyttning på spåret är bara en bråkdel vad det kostar att förflytta godset med lastbilstransporter som dessutom är avsevärt långsammare.

Distributio​ns​fordon

I ett separat projekt utvecklade vi ett distributionsfordon som hanterade 40 ft containers. Den sista delen av intermodala transporter kommer givetvis att utföras med hjälp av lastbilar. De är lämpligen eldrivna och det fungerar eftersom distributionssträckan skall vara så kort som möjligt.

Vi provade även att i verklig drift köra fordonet under en period av 4 månader i och med verkligt gods

All hantering sker under befintlig elledning

All hantering sker under den befintliga elledningen och en enkel omlastningsterminal kan anläggas på ett enkelt sidospår.

Lok och vagnar ständigt ihopkopplade och endast korta stopp, på den enkla terminalen erfordras för att en automatik omlastning av en enhetslast kan genomföras.

Kommentarsidor istället för blog 

Vi arbetar med ett kommentarsinlägg som skall klara av att kommunicera med omvärden över internet. Här kommer det att vara möjligt att kommunisera allt som står på hemsidorna. Vi har valt denna lösning för att hålla nere den informativa sidan på hemsidan till ett minimum för att det skall vara lättare att ta åt sig all viktig information som finns där. Samtidigt har vi uteslutit en blog lösning för den kommer lätt att handla om allting annat. Här koncentrerar vi informationsutbytet till den aktuella frågan som saken gäller.

Vi beräknar att sidan skall finnas uppe senast den 30 september.