AMCCT AB
INFRAMAG
Steel-Line
OPS-Infrastrukture

GODSJÄRVÄGEN LA GRUNDEN FÖR ETT INDUSTRIELLT SAMHÄLLE FRÅN SEKLETS BÖRJAN

FOKUSERINGEN PÅ ENERGIEFFEKTIVITET OCH MILJÖPÅVERKAN HAR GJORT ATT LÅNGVÄGA GODSTRANSPORTER PÅ VÄG HAR NÅTT VÄGENS ÄNDE!


Radikala förändringar erfordras och CCT Intermodal Sweden AB skapar framtidens moderna transporter för gods, minimal energiåtgång och liten påverkan på vår miljö.

FÖRBLIR MODERN ÄVEN NÄSTA SEKEL

Det är inget tvivel att allt långväga gods skall fraktas på järnvägen!

ENERGIFÖRBRUKNINGEN MÅSTE VARA AVGÖRANDE

Vill man göra allvar av att spara energi så måste de långväga transporterna över på järnväg. Eftersom de flesta godstransporter utförs med maxhastighter kring 90 km/h kommer den enskilt största inverkan från rullmotståndet. Det finns ett allmänt vedertagen paxis "att förflytta enheten 1 på järnväg åtgår energin 1 och med lastbil energin 15". Sedan måste man ta hänsyn till fordonens skilda sammansatta verkningsgrader.

Resultatet blir:
Järnvägen ca 2
För lastbilstransporter med diesel motorer 74
För lastbilar med elmotorer ca 35 - 45


Skall vi fortsätta att betala dessa höga energikostnader samt även andra negativa utsläpp som lastbilstrafiken åstadkommer för all framtid?

Kommentarsidor istället för blog 

Vi arbetar med ett kommentarsinlägg som skall klara av att kommunicera med omvärden över internet. Här kommer det att vara möjligt att kommunisera allt som står på hemsidorna. Vi har valt denna lösning för att hålla nere den informativa sidan på hemsidan till ett minimum för att det skall vara lättare att ta åt sig all viktig information som finns där. Samtidigt har vi uteslutit en blog lösning för den kommer lätt att handla om allting annat. Här koncentrerar vi informationsutbytet till den aktuella frågan som saken gäller.

Vi beräknar att sidan skall finnas uppe senast den 30 september.