CCT enkel terminal

Enkel terminal markbunden
Ta del av vår innovation inom intermodala transporter. Vi har för avsikt att utveckla hela konceptet och är du intresserad av att medverka, kontakta oss. Vi arbetar för framtiden! Ett automatiserat effektivt system som hanterar enhetslaster och hanteringen sker under befintlig elledning. Lok och vagnar ständigt ihopkopplade och ingen rangering förekommer. Det går att bygga enkla terminaler och kan byggas vid ett enkelt sidospår. All hantering sker helt utan utsläpp av CO2.

-Här är några nyckelfunktioner:
* Terminalen och hantering under befintlig       elledning.
* Lagerfunktion på terminalen.
* Distributionen med el-distributionsbilar
* Järnvägsvagnen utformning.* 
* Mottagning hos kunder.
* Hamnar och hantering i hamnar.
* Enhetslaster, Container och växelflak.   
 - trailer inget alternativ!

Enkelt sidospår

En enkel terminal kan byggas om det finns ett enkelt sidospår som tåget kan köra in på och sedan snabbt komma ut på huvudspåret igen. Det betyder att det kan byggas upp terminaler, på många ställen till mycket låga kostnader. Sedan sker omlastningen under befintlig elledning och lok och vagnar är ständigt ihopkopplade. Ingen rangering förekommer vilket kraftigt underlättar logistiken och drastiskt sänker både tid och kostnader.

Myran hanterar

Myran som sköter omlastningen av enhetslasten söker upp den vagn som enhetslasten står på och skall hanteras. Enhetslasten lyftes upp 400 mm för att möjliggöra att transferbommar körs över till järnvägsvagnen och under enhetslasten. När bommarna finns i position körs en släde över på bommarna och under enhetslasten och när släden är i position sänks lastenheten ned så den vilar på släden.

Lastenhet över till Myran

Slädarna tas tillbaka till myran och då lastenheten vilar på slädarna så följer den med över till myran. Skall lasten förflyttas i längsled med myran så höjs containertapparna låser enhetslasten på plats under förflyttningen. Skall den däremot över till en tillfällig lagring så håller containertapparna enhetslasten uppe för att underlätta att bommarna körs över till den tillfälliga lagringsplatsen.

Tillfällig lagring

Här har myran lämnat en lastenhet för tillfällig lagring och påbörjar direkt en ny operation med att hantera nästa lastenhet. Operationerna sker kontinuerligt tills att alla alstenheter har förflyttats och är på avsedd plat. Hela processen sker automatiskt och inga personer medverkar i hanteringen.

Myran på gummihjul

Myran som i det här fallet är självgående på gummihjul har letat upp rätt distributionsmyra och för över lastenheten för vidare transport till kund. Hela processen sker automatiskt och kontrolleras av terminalens datasystem. Får sedan klartecken att leverera till kund.

Lagerfunktion på terminalen.

Det går även att bygga upp ett enkelt lager där enhetslasterna lagras under mellantiden. Ett datasystem håller ordning på alla enhetslaster och vart dom skall och när dom skall vara tillgänglig för att föra över till tågtransporter och vice versa.. I det här fallet består lagringen endast av en enhetsplats och som kan fyllas respektive tömmas efter det behov som finns på terminalen.

Tåget har lämnat terminalen

Tåget har lämnat terminalen och kvar finns lastenheten på den temporära platsen innan nästa operation skall sättas igång. Myran på bilden visas som gummihjul-gående men kan lika väl vara anpassad till att vara spårbunden.

Enkelt höglager

Sedan finns det naturligtvis möjligheter att skapa höglager vid vissa stationer där det finns ett större behov av att ha temporära lagringsplatser. Möjligheterna är obegränsade och behovet på terminalen får styras av terminalens omliggande områdens behov. Hela terminalens temporära lagringsutrustning skall bygga på en enkel modul uppbyggnads system varför det skall vara enkelt att förändra terminalens utseende och resursbehov. Här lastas och lossas det med både hjälp av myran och en traversliknande funktion. Det undre lagret kan både lastas och lossas av självgående myror eller av lastbilar.

Viktigt med ett tät transportstruktur med enkla terminaler

Det är viktigt med en tät terminalstruktur som ger korta distributionssträckor. Man attraherar dessutom mera gods. Man flyttar heller inte godset framför sig och sedan tillbaka. Man kan åstadkomma att godset hela tiden flyttas i den riktning som det ska och att den korta sista biten är i form av en distribution som företrädesvis sker men distributionsbilar drivan på el. Ett lämpligt distansavstånd mellan terminalerna är 10 - 15 mil vilket gör att distributionssträckorna blir korta. Ett framtida effektivt intermodalt transportnät.

Kommentarsidor istället för blog 

Vi arbetar med ett kommentarsinlägg som skall klara av att kommunicera med omvärden över internet. Här kommer det att vara möjligt att kommunisera allt som står på hemsidorna. Vi har valt denna lösning för att hålla nere den informativa sidan på hemsidan till ett minimum för att det skall vara lättare att ta åt sig all viktig information som finns där. Samtidigt har vi uteslutit en blog lösning för den kommer lätt att handla om allting annat. Här koncentrerar vi informationsutbytet till den aktuella frågan som saken gäller.

Vi beräknar att sidan skall finnas uppe senast den 30 september.