Externa rapporter 

Här kommer att läggas upp externa rapporter som vi bedömmer har mycket stort intresse inom:
Transportteknik-, transportekonomi-, och miljömömässiga aspekter.

Vi har inhämtat varje rapports huvudman och företag och deras godkännande att materialet ligger på vår hemsida

Transport och klimat

Beställare: Grensekommitéen Värmland Östfold

Författare: Per Corshammar

öppna rapporten som pdf

Samband mellan klimat, transport, ekonomi och global tillväxt

Beställare: Grensekommitéen Värmland Östfold

Författare: Per Corshammar

öppna rapporten som pdf

Kommentarsidor istället för blog 

Vi arbetar med ett kommentarsinlägg som skall klara av att kommunicera med omvärden över internet. Här kommer det att vara möjligt att kommunisera allt som står på hemsidorna. Vi har valt denna lösning för att hålla nere den informativa sidan på hemsidan till ett minimum för att det skall vara lättare att ta åt sig all viktig information som finns där. Samtidigt har vi uteslutit en blog lösning för den kommer lätt att handla om allting annat. Här koncentrerar vi informationsutbytet till den aktuella frågan som saken gäller.

Vi beräknar att sidan skall finnas uppe senast den 30 september.