GODSTIDER Sveriges höghastighetsbana


Snabba godstransporter mellan orter kräver att terminalerna ligger optimalt placerade. Det går att behålla nuvarande terminaler, när de nya spåren vilar på pelare.

Lika viktigt för att förkorta godstiden är att tågen inte behöver vänta på andra godståg eller persontåg på spåren. Idealet är att ha skilda spår för person- och godståg. Tiden det tar med tåg från en ort till ​en annan beror inte enbart på dess hastighet. Trafikverket gör regelbundna undersökningar hur stora förseninga​r som drabbar resenärer och gods. Här uppräder allt från elavbrott, signalfel, stulna ledningar, bromsfel, kollisioner med djur eller annan trafik, till snöhinder, blöta löv och köbildning på spåret.

Hur lång godstid tar tågresan mellan olika orter?
Sverigeförhandlingen har angivit tågtider för de planerade sträckorna, och CCT Intermodal anger den uppskattade tidsåtgång på samma sträcka. Tiderna för CCT Intermodal-tågen är beräknade så att start och bromssträcka är inräknade liksom ett stopp på 10 minuter för omlastningar per station.

Godstiderna i tabellerna avser samma stationer som planerats av Trafikverket / Sverigeförhandlingen.

Planerade utbyggnaden
som återfinns i Trafikverkets material

Kartan till höger visar den planerade utbyggnaden av Sveriges höghastighetsbanor. Vi följer den så mycket det går i vår utbyggnad.

Sammanställning av vad CCT kan åstadkomma då det gäller godstider på den nya stambanan

Sammanställning Stockholm - Malmö

Green Cargo CCT Intermodal  CCT Intermodal
100 km/h 225 km/h 320 km/h
4 stopp 10 stopp 10 stopp
7 tim (osäkert) 5 tim 36 min 4 tim 39 min

Direkttåg Stockholm - Malmö

Green Cargo CCT Intermodal CCT Intermodal
100 km/h 225 km/h 320 km/h
5 tim 30 min (osäkert) 3 tim 24 min 2 tim 29 min

Sammanställning Stockholm - Göteborg

Green Cargo CCT Intermodal CCT Intermodal
100 km/h 225 km/h 320 km/h
4 stopp 10 stopp 10 stopp
4 tim 30 min (osäkert) 4 tim 59 min 4 tim 16 min

Direkttåg Stockholm - Göteborg

Green Cargo CCT Intermodal CCT Intermodal
100 km/h 225 km/h 320 km/h
3 tim 30 min, (osäkert) 2 tim 49 min 2 tim 06 min

Sammanställning Stockholm - Jönköping

Green Cargo CCT Intermodal CCT Intermodal
100 km/h 225 km/h 320 km/h
Stockholm - Linköping  1 stopp 7 stopp 7 stopp
4 tim (osäkert) 3 tim 31 min 2 tim 59 min

Sammanställning Jönköping - Malmö

Green Cargo CCT Intermodal CCT Intermodal
100 km/h 225 km/h 320 km/h
3 stopp 3 stopp  3 stopp
3 tim (osäkert)  2 tim 05 min 1 tim 40 min

Sammanställning Jönköping - Göteborg

Green Cargo CCT Intermodal CCT Intermodal
100 km/h 225 km/h 320 km/h
3 stopp 3 stopp 3 stopp
Linköping - Göteborg 1 timma 28 min 1 tim 19 min
2 tim 30 min  (osäkert)

Kommentarsidor istället för blog 

Vi arbetar med ett kommentarsinlägg som skall klara av att kommunicera med omvärden över internet. Här kommer det att vara möjligt att kommunisera allt som står på hemsidorna. Vi har valt denna lösning för att hålla nere den informativa sidan på hemsidan till ett minimum för att det skall vara lättare att ta åt sig all viktig information som finns där. Samtidigt har vi uteslutit en blog lösning för den kommer lätt att handla om allting annat. Här koncentrerar vi informationsutbytet till den aktuella frågan som saken gäller.

Vi beräknar att sidan skall finnas uppe senast den 30 september.