Nyheter som kan beröra CCT Intermodal Sweden AB

Info 1
Tillsammans med en internationell stor entreprenör håller det på att plockas fram dynamiska beräkningar över de stålbrobanor som finns presenterade inom AMCCT AB.

Info 2
Tillsammmans med Luleå Tekniska Universitet kommer de att medverka med sin kompetens för att föra projektet vidare, Omfattar både AMCCT AB och Inframag AB. Projektet beräknas pågå under 3 år. Dessutom kommer 1 - 3 examensarbetare att finnas med i projektet.

Info 3
Under hösten kommer diskussioner att genomföras med tåg och vagntillverkare med inriktning på vår inframag lösning.

Kommentarsidor istället för blog 

Vi arbetar med ett kommentarsinlägg som skall klara av att kommunicera med omvärden över internet. Här kommer det att vara möjligt att kommunisera allt som står på hemsidorna. Vi har valt denna lösning för att hålla nere den informativa sidan på hemsidan till ett minimum för att det skall vara lättare att ta åt sig all viktig information som finns där. Samtidigt har vi uteslutit en blog lösning för den kommer lätt att handla om allting annat. Här koncentrerar vi informationsutbytet till den aktuella frågan som saken gäller.

Vi beräknar att sidan skall finnas uppe senast den 30 september.