Pilottester genomfördes i Göteborg med 4 månaders verkliga transporter mellan kunder och med verkligt god s


Vinnova, Fraktkedjan Väst AB, och CCT Intermodal Sweden AB utförde ett pilotprojekt med en dragbil och trailer utrustade för att ”parkera” 40 ft containrar vid en av  Fraktkedjan Västs terminaler i Göteborg

Pilotprojektet kördes i fy​ra månader.

Dagligen lastades en container placerad på stödbenen med hjälp av en liten truck som kunde köra in i containern. Stödbenen är stabila nog för att klara sådan belastning. Nedan finns ett collage med bilder ifrån testerna

Vi ville testa upp både trailer och stolpar genom olika provbelastningar

Videon visar en lämning av en enhetslasten 40 ft container, filmen går oavkortad i sin längd

Mottagningsstolpar hos kund
40 foots container låst till stolparna
Tester av trailern
Bakre delen på trailern, container lyft
Främre delen på trailern, container fast
Provbelastningar av trailern
Testkörning mellan stolpar
Detaljbild på låsfäste och säkerhetslås
Chauffören höjdreglerar trailern
Trailer framifrån container lyft
Lyftannoredningen på trailer
Trailer bakifrån container lyft
Kontroll av hydraulik container lyft
Hydraul kontrollen av systmet
Ett reglage i varje hörn
Trailern med upplyft container, helgvila
Trailer med upplyft containern, helgvila
På plats hos kund

Kommentarsidor istället för blog 

Vi arbetar med ett kommentarsinlägg som skall klara av att kommunicera med omvärden över internet. Här kommer det att vara möjligt att kommunisera allt som står på hemsidorna. Vi har valt denna lösning för att hålla nere den informativa sidan på hemsidan till ett minimum för att det skall vara lättare att ta åt sig all viktig information som finns där. Samtidigt har vi uteslutit en blog lösning för den kommer lätt att handla om allting annat. Här koncentrerar vi informationsutbytet till den aktuella frågan som saken gäller.

Vi beräknar att sidan skall finnas uppe senast den 30 september.