Rullmotståndets stora inverkan

Rull- och luftmotståndet har en mycket stor betydelse för energiåtgången under transport med tåg och lastbil. Dessa motstånd är både hastighets- och viktberoende. Motstånden ökar med ökad hastighet och tyngd på fordonen. Här redovisas några basfakta och en jämförelse görs mellan järnväg och lastbil. Ser man till den förbrukade energin för framdrift så borde alla transporter utföras med järnväg.

Här kan hitta det dokument som visar rullmotståndets stora inverkan

Vi har sammanställt ett enkelt dokument som i text förklarar för dig vad som sades på den korta filmen som visades. Det är helt klart att ser man till den fördrukade energin skall alla medeldistans och långa transporter ske med järnväg. Något annat är inte försvarbart och inte heller eknonomiskt motiverade. Endast kortare distributionssträckor skall utföras med lastbilar.

hämta dokumentet

Kommentarsidor istället för blog 

Vi arbetar med ett kommentarsinlägg som skall klara av att kommunicera med omvärden över internet. Här kommer det att vara möjligt att kommunisera allt som står på hemsidorna. Vi har valt denna lösning för att hålla nere den informativa sidan på hemsidan till ett minimum för att det skall vara lättare att ta åt sig all viktig information som finns där. Samtidigt har vi uteslutit en blog lösning för den kommer lätt att handla om allting annat. Här koncentrerar vi informationsutbytet till den aktuella frågan som saken gäller.

Vi beräknar att sidan skall finnas uppe senast den 30 september.