Med en hanteringsteknik som CCT ges nya möjligheter

Med CCT som hanteringsteknik öppnar sig möjligheter att hantera enhetslaster mellan tåg och tåg. Det gör att stora terminaler kan byggas och där enhetslaterna kan flyttas mellan olika tågs destinationer. Man spar tid genom att inte mellanlagra containern utan den kan genast överföras till nästa tåg som passerar den terminalstruktur som passar enhetslastens destinationer. 

Det kommer ytteligare att revolutionera tågtransporterna som kommer att bli mycket tids-, och kostnadseffektiva. Myran kan sköta om hela omlastningen automatiskt under det korta intervall som tåget stannar på den dtörre stationen. All imloastning sker dessutom under den befintliga elledningen. Tåger behöver ingen rangering utan endast ett kort stopp för omastningarna skall kunna utföras.

Enkel bild på stor terminal

Bilden visar en mycket stor station med möjligheter att överföra enhetslaster mellan de olika tågen 

Kommentarsidor istället för blog 

Vi arbetar med ett kommentarsinlägg som skall klara av att kommunicera med omvärden över internet. Här kommer det att vara möjligt att kommunisera allt som står på hemsidorna. Vi har valt denna lösning för att hålla nere den informativa sidan på hemsidan till ett minimum för att det skall vara lättare att ta åt sig all viktig information som finns där. Samtidigt har vi uteslutit en blog lösning för den kommer lätt att handla om allting annat. Här koncentrerar vi informationsutbytet till den aktuella frågan som saken gäller.

Vi beräknar att sidan skall finnas uppe senast den 30 september.