Godstransporter Sundsvall - Trondheim

Hastigheter upp till 320 km/h kan gälla för vanliga tåglösningar. Det bör påpekas för att få effektivitet i godstransporterna så bör dom trafikera en egen höghastighetsbana. De terminaler som skall finnas efter banan har inte samma destinationer som för persontransporter.

Sammanställning Sundsvall - Trondheim

Green Cargo och NSB CCT Intermodal  CCT Intermodal
Blandat 225 km/h 320 km/h
Blandat 6 stopp 6 stopp
ca  6 tim + väntetider 3 tim 34 min 2 tim 56 min

Kartan visar den tänkta förbindelsen mellan Sundsvall och Trondheim

Kommentarsidor istället för blog 

Vi arbetar med ett kommentarsinlägg som skall klara av att kommunicera med omvärden över internet. Här kommer det att vara möjligt att kommunisera allt som står på hemsidorna. Vi har valt denna lösning för att hålla nere den informativa sidan på hemsidan till ett minimum för att det skall vara lättare att ta åt sig all viktig information som finns där. Samtidigt har vi uteslutit en blog lösning för den kommer lätt att handla om allting annat. Här koncentrerar vi informationsutbytet till den aktuella frågan som saken gäller.

Vi beräknar att sidan skall finnas uppe senast den 30 september.