CCT Intermodal Sweden AB kommer att ha sitt verksamhetsområde med fokus på automatisk containerhantering

Vi har mycket lång erfarenhet inom området och får nog anses ligga verkligen i framkanten då det gäller hanteringar av containers och speciellt omlastningar melan tåg och lastbil och terminaler.

Redan på -80 talet presenterade vi en lösning som ansågs av det välrenomerade Holländska konsultbolaget NEA vara den bästa lösningen för att ligga till grund för ett framtida intermodal transportstruktur. Du kan läsa mer under fliken "Carcontrain". Lastbilsmaffian ville annorlunda.

Vi avser att ta upp utvecklingen av CCT och vi kommer göra det med väl utvalda samarbetspartner. Den elektrifiering som nu pågår underlättar verkligen övergången till ett automatiskt hanteringssytem av containers. Att förse lastbilarna för längre transporter med eldrift är en omöjlig uppgift. Tekniskt sett går det inte att genmföra. Ett transportnät med relativt tätt placera terminaler, med snabb och enkel överföringsteknik som till låga kostnader överför containern kommer att skapa en mycket ekonomisk transportstruktur som kommer att fungera även i framtiden.

Beträffande våra samrbetspartner kommer vi att lägga upp information under fliken "information".

Kommentarsidor istället för blog 

Vi arbetar med ett kommentarsinlägg som skall klara av att kommunicera med omvärden över internet. Här kommer det att vara möjligt att kommunisera allt som står på hemsidorna. Vi har valt denna lösning för att hålla nere den informativa sidan på hemsidan till ett minimum för att det skall vara lättare att ta åt sig all viktig information som finns där. Samtidigt har vi uteslutit en blog lösning för den kommer lätt att handla om allting annat. Här koncentrerar vi informationsutbytet till den aktuella frågan som saken gäller.

Vi beräknar att sidan skall finnas uppe senast den 30 september.