Myran

Myran arbetar automatiskt och snabbt med att flytta över enhetslaster mellan olika fordon. Finns på terminalen.

länk till sidan om myran

Snabbt i​n och snabbt ut

Enkel terminal medger snabbt in på termnalen och snabbt ut igen på huvudspårat

länk till sidan om terminaler

Problem inom intermodala transporter​ 

Ett stort problem inom intermodala transporter är Trailern. Den måste bort som enhetslast för den fördyrar transporterna ordentligt.

länk till sidan om problemen

Distribution med el drivna las​tbilar

Distributionen sköts av eldrivna lastbilar vars endauppgift är att distribuera enhetlaster ellergods

länk till sidan om distribution

Rullmostån​d​et

Rullmotståndets stora betydelse inom trabnsporter med fordon på väg

länk till sidan om rullmotståndet

Pilottest i Göteborg

Pilottester kördes i Göteborg med verklig last och mellan två kunder under 4 månader

länk till sidan om pilot-tester

Energijämförelse mellan fordon

Det är mycket viktigt att en energi-jämförelse görs mellan olika transportslag. Energin bör vara vägledande vid val av transportlösningar.

länk till sidan om energijämförelser

Kostnad per hantering 

Det är helt avgörande inom intermodala transporter var kostnaden ligger för hanteringen

länk till sidan om kostnad per hantering