Miljö och energipåverkan

Diagrammet ovan visar koldioxidutsläppen för en konventionell terminal med reachstacker lyftanordning och gaffeltruck jämfört med Myran. Myran avger ingen mätbar mängd koldioxid, medan de två övriga avger 2,5 till 5 kg per lyft.

Energiförbrukningen visar på liknande skillnad som utsläppen att AMCCT terminalen med sina låga lyft har mycket låg förbrukning

Kommentarsidor istället för blog 

Vi arbetar med ett kommentarsinlägg som skall klara av att kommunicera med omvärden över internet. Här kommer det att vara möjligt att kommunisera allt som står på hemsidorna. Vi har valt denna lösning för att hålla nere den informativa sidan på hemsidan till ett minimum för att det skall vara lättare att ta åt sig all viktig information som finns där. Samtidigt har vi uteslutit en blog lösning för den kommer lätt att handla om allting annat. Här koncentrerar vi informationsutbytet till den aktuella frågan som saken gäller.

Vi beräknar att sidan skall finnas uppe senast den 30 september.