Godshantering


 

Sveriges trafik inom intermodala transporter kännetecknas av ändpunktstrafik. Gammal teknik som subventioneras via statskassan

Det går inte att bedriva intermodala i något annat avseende heller med de dyra kostnader som idag finns för omlastningar av containers. Tåget måste rangeras ned till ledningsfritt utrymme för att man med kranar eller tryckar kan komma åt att lasta om containrarna. Ett kraftigt avbrott i logistikkedjan och ger stora kostnaderm och förseningar.

Containerkranar var dominerande i ett tidigt skede när man började prata om intermodala transporter och de användes i stor utsträckning även idag.

.

 

Det blev på senare tid att man istället började använda truckar för omlastningar. De hade avsevärt större flexibillitet för att kunna utföra omastningarna. De krävde istället, förutom ledningsfritt utrymme, att marken var väl preparerad för att klara det höga axeltryck som trucken skapade.

 

Det finns flera utredningar som fastslår att inga terminaler idag tar ut den kostnad som en överlastning skapar Istället subventioneras den via statskassan. Är det inte dags att göra något åt den helt vansinniga situationen som råder på transport och logistikmarknaden. Den håller inte för den framtida utvecklingen inom intermodala transporter om man vill bedriva ett modernt upplägg på miljö- och energisnåla transporter. Det är dags nu!

 

Vi tänker ändra på hanteringen till en modern, automatisk, snabb och ekonomisk med hjälp av terminalteknik "myran".

 

 

Intressanta dokument som du kan ta ned.

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned Professor Em. Bo-Lennart Nelldals Power Point presentation över AMCCT helautomatiska terminaler   Klicka på bilden nedan så kan du ta ned en rapport sammanställt av forskare på KTH över testprojektet i Göteborg   Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en rapport / presentation över AMCCT godstransporter i framtiden
         
   
         
Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en Broschyr över AMCCT godstransporter i framtiden