Allt som har att göra med godstransporter och godshantering finns numera i separat företag
Här samlar vi information av de nyheter vi vill förmedla till alla. Vi har delat upp verksamheten inom AMCCT.
Det ger bättre förutsättningar att renodlat kunna arbeta med de olika intresseområdena.

 

CCT Intermodal Sweden AB

Kommer att hantera med godstransporter och godshantering.

CCT Intermodal Sweden AB
Box 22
826 40 Söderhamn