Den framtida utvecklingen går åt fel håll!

Den framtida utvecklingen inom transportsektorn går åt fel håll eller utvecklas inte alls. Vill man göra något åt den situation som finns idag och speciellt med tanke på framtiden gäller det att kraftigt begränsa de medellånga och långa transporterna med lastbilar. Det radikala vore att förbjuda transporter på lastbil längre än 20 - 25 mil. De längre transporterna skulle överföras till järnvägstransporter, inte minst med tanke på den nuvarande och framtida miljöpåverkan som lastbilarna negativt bidrar med. Men för att genomföra ett så radikal beslut krävs det att det finns politiker med mod och kunskaper att genomföra åtgärderna. Finns dom i Sverige? Nej, dom alla går i ledband och påverkas starkt av FFI (fordonsteknisk Utveckling och Innovation).

Ellastbilen Volvo VNR Electric finns i USA och i olika utföranden.

Det verkar vara den Amerikanska marknaden som utvecklas först för Volvo.Den första generationen Volvo VNR Electric hade en räckvidd på upp till 240 km. Nu lanseras en förbättrad version av ellastbilen i klass 8* med en räckvidd på upp till 440 km och en ökad energilagring på upp till 565 kWh. Den förbättrade prestandan beror bland annat på smartare batteridesign och ett nytt batteripack med sex batterier. 

Nya Volvo VNR Electric har en betydligt kortare laddningstid. Med en laddningskapacitet på 250 kW laddas en lastbil med sex batterier till 80% på 90 minuter, en lastbil med fyra batterier når samma laddningsnivå på endast 60 minuter. Fordonet har en Bruttovikt 15 ton eller mer!  Det finns själ att räkna med att bruttovikten för dragfordonet ligger på melan 15 - 20 ton. Sedan skall man räkna av trailerns egen nettovikt på kanske 4 - 6 ton. Hela ekipaget bruttovikt är 80 000 lbs och omräknat till 37,2 ton. Kvar som betalade last ligger det kring 37,2 - 24 ton dvs kvar blir endast 13,2 ton. 

Väljer man den lägra varianten på batterier så skall man ladda lastbilen 60 minuter för att kunna fortsätta. Maxhastigheten är för denna lastbil 68 miles per hour, men det finns skäl att räkna med 55 miles vilket är 90 km/h. Lastbilen kan vara verksam i ca 440 km. 

Skall jämföras med transporter på tåg

Godstransporter skall jämföras med transporter på järnväg och där har man helt andra möjligheter att transportera i betydligt högra kapaciteter och i stort sett i samma hastigheter. Man behövver inte heller göra avbrott för laddningar av batterier. Ser man som lekman på transporterna är det ingen tvekan om att de framtida transportrna skall de medellånga och långa transporterna utföras på järnväg.

En jämförelse mellan ellastbilar och järnvägen finner du på sidan, ellastbil eller tåg. (Länk).

Kommentarsidor istället för blog 

Vi arbetar med ett kommentarsinlägg som skall klara av att kommunicera med omvärden över internet. Här kommer det att vara möjligt att kommunisera allt som står på hemsidorna. Vi har valt denna lösning för att hålla nere den informativa sidan på hemsidan till ett minimum för att det skall vara lättare att ta åt sig all viktig information som finns där. Samtidigt har vi uteslutit en blog lösning för den kommer lätt att handla om allting annat. Här koncentrerar vi informationsutbytet till den aktuella frågan som saken gäller.

Vi beräknar att sidan skall finnas uppe senast den 30 september.