Lite historia om utveckling inom transportområdet och där resultatet hade varit ett helt annat idag om vi hade fått fortsätta! Du hittar mer info om du går in på fliken CCT, CarConTrain. Det visade sig att vi hade rätt hela tiden!

Resultatet hade talat för sig självt och vi hade haft en annorlunda situation idag inom hela transportmarknaden. Helt andra möjligheter att möta de krav som nu finns beträffande energi och att ta vara på vår miljö!  

Det är i den här riktningen transporterna måste utvecklas, som tidigare har presenterats, även sett med dagens ögon. Vi var före vår tid och vår omgivning var inte med oss. Att kämpa emot den starka lastbilsmaffian var inte aktuellt och vi skulle inte ha lyckats genonföra denna för omvärlden verkligen behövliga utveckling, inte minst då man ser hur det ser ut idag. Idag ser det annorlunda ut!

Det borde verkligen vara dags att starta utvecklingen av denna snabba och enkla hanteringsteknik. Speciellt nu när el transporter är i det närmaste omöjligt att utföra. Vi kan vara beredda att ta upp och leda den nödvändiga utvecklingen mot ett energiriktigt och miljövänligt sätt att hantera de intermodala godstransporterna. De har alltför länge varit styvmoderligt behandlade av både politiker och beslutsfattarna inom samhället och industrin. Det finns både stora ekonomiska vinster att hämta hem samtidigt som man har ett miljömässigt riktigt sätt att transporter och hantera enhetslaster.

Vi är ett innovativt litet företag och vi sitter utspridda på flera platser. Men vi är ett antal personer med mycket stora kunskaper inom området. Inte heller rädda att tala i klartext på vad som gäller. Vi har den framtida utvecklingen utstakat och har du intresse att medverka. Tag kontakt med oss. Tillsammans blir vi starkare ocg det behövs!

CCT Intermodal Sweden AB

Några av medarbetarna och vi sitter alla lite utspridda i vårt land och vi håller kontakten via internet. Vi har inget fast kontor eller arbetsplats utan vi finns i olika miljöer. Det är en modern och anpassad verksamhetsform som ser ut att passa oss mycket bra. Dessutom så de personer och företag som vi samarbetar med sker kontakter och skapande verksamhet över internet!

Sten Lövgren

CEO, innovatör, lång erfarenhet inom området och med ett flertal patent.

Mobil: 0704 222 100
Mejl: sten@amcct.se

Thomas Nyman

Civilingenjör också med lång erfarenhet inom området. En mycket duktig konstruktör.

Mobile: 072 210 64 67
Mejl: thomas@amcct.se

Kommentarsidor istället för blog 

Vi arbetar med ett kommentarsinlägg som skall klara av att kommunicera med omvärden över internet. Här kommer det att vara möjligt att kommunisera allt som står på hemsidorna. Vi har valt denna lösning för att hålla nere den informativa sidan på hemsidan till ett minimum för att det skall vara lättare att ta åt sig all viktig information som finns där. Samtidigt har vi uteslutit en blog lösning för den kommer lätt att handla om allting annat. Här koncentrerar vi informationsutbytet till den aktuella frågan som saken gäller.

Vi beräknar att sidan skall finnas uppe senast den 30 september.