En enkel jämförelse mellan ellastbil och tåg

Vad vet man om de tekniska specifikationerna övr de ingående ekipagen. Ellastbilen är det mycket svårt att få relevanta parametrar och det är synd för därmed haltar jämförelsen. 

En jämförelse mellan de ingående fordonen

El-Lastbilen  VNR 6x2 dragare USA
Vi har hämtat underlaget från den amerikanska marknaden:
Lastbil med trailer har en tillåten tågvikt på 80 000 lbs
vilket motsvarar ca 37,2 ton.
Egen bruttovikt lastbil dragare 16,5 ton eller mer
Trailer har en nettovikt på ca 4 ton. 
Kvar till betalande last 37,2 - 16,5 -4 = 12,7 ton
Räckvid 440 km
Laddning 60 minuter till 80% av batterikapaciteten


Järnvägen, containervagn

En containervagn har kapacitet enligt nedan:
Sdggmrss (TWIN) är sammankopplad vagn med plats för 2 st 40 ft containers
Egenvikt  35 ton för jämförelsen 1/2 vagnen
Att jämföras 17,5 ton per halva enheten
Egenvikt för en 40 ft container 3 800 kg
Lastförmåga: fullastad 40 ft container 30 480 Kg
Betalande lastförmåga 26,68 ton
Räckvidd obegränsad 
Ingen ladning erfordras 

En jämförelse mellan el-lastbil och tåg

Utan att göra en djudykande analys kan en enkel jämförelse påvisa skillnaden i utförande och transportkapaciteter. 

Transportvolym 300 ton
Från Malmö till Stockholm, avstånd för enkelhetens skull densamma 615 km
Dimensionerande hastighet 80 km/h för båda transportslagen

Anm.

Bara med denna enkla översiktliga kalkyl kan man konstatera att allt gods skall transporteras med järnväg. Något annat är inte aktuellt om man skall ta vara på miljö och dessutom sänka energikostnaderna. Lägger man in i kalkylerna att det är 30 - 40 ggr dyrare att förflytta saker på landsväg om man bara överväger energikostnaderna. Skall man sedan lägga in investringskostnbader för de respektive fordonen så blir det ännu mera uppenbart. Lastbilstransportena har nått vägens ände och hör bara hemma i kortare distributionsverksamheter.

Kommentarsidor istället för blog 

Vi arbetar med ett kommentarsinlägg som skall klara av att kommunicera med omvärden över internet. Här kommer det att vara möjligt att kommunisera allt som står på hemsidorna. Vi har valt denna lösning för att hålla nere den informativa sidan på hemsidan till ett minimum för att det skall vara lättare att ta åt sig all viktig information som finns där. Samtidigt har vi uteslutit en blog lösning för den kommer lätt att handla om allting annat. Här koncentrerar vi informationsutbytet till den aktuella frågan som saken gäller.

Vi beräknar att sidan skall finnas uppe senast den 30 september.